Ovzduší

Odběrová čerpadla

Čerpadla určená zejména pro personální odběry, nastavitelný průtok v různém rozmezí.
Čerpadlo pro odběr prachových částic.

Pasivní odběr

Patentované zařízení pro pasivní difúzní vzorkování analytů v ovzduší.