Pasivní odběr

Radiello

Patentované zařízení pro pasivní difúzní vzorkování analytů v ovzduší.

ExposMeter

Odběrová zařízení pro dlouhodobé sledování ovzduší jsou založena na vzorkování pomocí membrán definovaných rozměrů, které jsou plněny trioleinem.