Pasivní odběr

Radiello

Patentované zařízení pro pasivní difúzní vzorkování analytů v ovzduší.

ExposMeter

Odběrové zařízení pro dlouhodobé sledování ovzduší je založeno na vzorkování pomocí membrán definovaných rozměrů, které jsou plněny trioleinem.