Pasivní odběr

Radiello

Patentované zařízení pro pasivní difúzní vzorkování analytů v ovzduší.