ExposMeter

ExposMeter

Exposmeter – kopie

 

 

Odběrové zařízení pro dlouhodobé sledování ovzduší je založeno na vzorkování pomocí PP membrán definovaných rozměrů, které jsou plněny trioleinem. Analyty jsou po ukončení odběru následně analyzovány.
Exposmeter2 – kopie Exposmeter1

 

 

 

 

Do sampleru mohou být umístěny až tři držáky s membránami.

EAL série samplerů jsou na bázi SPMD (semipermeable passive sampling device) technologie. Používají se při monitoringu lipofilních kontaminantů. Vzorkování zpravidla probíhá po dobu 30 dnů. Mezi nejběžnější sledované analyty patří: PAH, OCP. PCB, Pyrethroidy, Dioxiny, Furany, Nonyl Phenoly, Alkylované Selenidy, uhlovodíky
C8 – C36, TBT,…

Podrobnější informace o monitorování ovzduší pomocí SPMD

Poznámky:
Firma Exposmeter se zabývá také vzorkováním, monitoringem a vývojem metod i zařízení pro sledování různých typů analytů ve vodách i v sedimentech.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.