Radiello

Radiello
Radiello – kopie

 

 

Patentované zařízení pro pasivní difúzní vzorkování analytů v ovzduší

Radiello2 – kopie Radiello1 – kopie

Princip odběru spočívá v difúzi analytů přes vrstvu na adsorbent. Po vzorkování jsou analyty chemicky nebo tepelně desorbovány a následně analyzovány. Pro vzorkování není nutné používat pumpu, vzorkovat lze v jakémkoliv prostředí (i výbušném). Na rozdíl od klasických dozimetrů (axiální samplery) má radiello podstatně větší povrch, přes který mohou analyty difundovat a následně se zachycovat na odpovídajícím sorbetu
ze všech stran, což přináší mnoho výhod:

 • výrazné zvýšení rychlosti sorpce, nejméně třikrát oproti klasickým dozimetrům
 • velká sorpční kapacita
 • minimalizace zpětné difúze
 • vyšší reprodukovatelnost
 • zkrácení doby vzorkování – 15 minut až 30 dnů (1 ppb – 1 000 ppm)
Radiello4(1) – kopie Radiello5 – kopie
Radiální design sampleru radielloRychlost difúzní sorpce je vyšší s použitím radiálního sampleru oproti axiálnímu sampleru
(např. benzen @25 °C < 10 ml/min vs. >70 ml/min)
Jednotlivé části
Adsorbční kolonky

Pro termální desorpci:  rozměry: 60 x 4.8 mm, pro opakované použití.Radiello7 – kopie
Pro desorpci rozpouštědlem: rozměry 60 x 5.8 mm, pro jednorázové použití.

Adsorbční kolonky jsou skladovány ve skleněných nebo plastových „přenoskách“, ve kterých lze následně provádět extrakci rozpouštědlem. Jsou baleny po 20 kusech v sáčcích s označením čísla šarže a expirační doby.

Difúzní trubice

Rozměry: 60 x 16 mm
K dispozici jsou čtyři druhy difúzních trubic:

 • Bílá: nejčastěji požívaná, materiál mikroporézní polyethylen, tloušťka stěny 1.7 mm, průměrná porozita 25 ± 5 µm, délka difúzní dráhy 18 mm.
 • Modrá: vhodná pro analyty citlivé na světlo. Do mikroporézního polyethylenu je přidáno modré barvivo pro ochranu analytů před slunečním zářením. Tloušťka stěny 1.7 mm, průměrná porozita 25 ± 5µm, délka difúzní dráhy 18 mm.
 • Žlutá: vhodná pro analyty, kde je třeba snížit vzorkovací rychlost. Materiál mikroporézní polyethylen, tloušťka stěny 5 mm, průměrná porozita 10 ± 2 µm, délka difúzní dráhy 150 mm.
 • Šedá: vhodná především pro anestetika a páry. Materiál – 50µm silikonová membrána zpevněná nerezovou mřížkou.
Podkladová destičkaRadiello8 – kopie
Difúzní trubice s adsorpční kolonkou se zašroubuje do trojúhelníkové podkladové destičky z polykarbonátu. Pro vzorkování v terénu je trubice v horizontální poloze, při osobních odběrech je trubice umístěna vertikálně.
TeploměrRadiello9 – kopie

Pro monitorování teploty během vzorkování je k dispozici miniaturní teploměr, který lze připevnit na podkladovou destičku. Umožňuje zaznamenat až 2 048 hodnot (např. každých 15 min po dobu 22 dnů). V rozmezí -20 až 80 °C měří s přesností ± 0.5 °C.

Plastová schránkaRadiello3 – kopie
Pro ochranu dozimetrů před nepříznivými povětrnostními podmínkami při venkovních odběrech slouží plastová schránka.

 

Oblasti použití:

 • v oblasti životního prostředí – sledování koncentrace škodlivin ve městech, industriálních lokalitách apod.
 • monitorování vnitřního ovzduší – ve veřejných prostorách, obytných prostorách, školách, …
 • monitorování anestetických plynů v nemocnicích, kvality ovzduší v muzeích apod.
 • monitorování pracovního ovzduší

Radiello může být využito ke vzorkování následujících sloučenin:

 • VOC – více než 70 těkavých organických sloučenin
 • Ozón
 • Aldehydy – acetaldehyd, akrolein, benzaldehyd, butanal, hexanal, formaldehyd, glutaraldehyd, isopentenal, pentenal, propanal
 • 1,3 – butadien
 • NH3
 • HCl, HF
 • anestetické plyny – oxid dusný, isofluoran, ethran, halothan, sevoran
 • NO2, SO2, H2S
 • Fenoly – fenol, methylfenol, dimethylfenol

Více informací o systému Radiello naleznete v brožuře Radiello Sampling System

Podrobnější manuál k systému Radiello – Radiello Guide

Stručný postup:

 Radiello10 – kopie Radiello11 – kopie Radiello12 – kopie
Otevřeme plastovou
„přenosku“, adsorbent
vpravíme do difúzní
trubice
Difúzní trubici upevníme
na trojúhelníkovou
podkladovou destičku
 Datum, čas
– začátek vzorkování
Radiello13 – kopie Radiello14 – kopieRadiello15 – kopie
Provedeme vzorkováníOznačíme konec vzorkování,
adsorpční kolonku vložíme
do ochranné „přenosky“
Analýza tepelnou
desorpcí nebo po desorbci
analytů rozpouštědlem
DSD-DNPH Difúzní vzorkovací zařízení SupelcoDSD-DNPH – kopie

 

Použití při vzorkování aldehydů a ketonů.
DSD-DNPH sampler je tvořen porézní polyethylenovou trubicí, která funguje jako difuzní membrána. Difuze probíhá ze všech stran, což je výrazně účinnější ve srovnání s klasickými difuzními samplery. Vysoce čistý silikagel potažený 2,4-dinitrofenylhydrazinem (DNPH) je volen jako sorpční materiál. Na něm dochází k interakci aldehydů a ketonů s DNPH za vzniku stabilních derivátů. Ty jsou následně eluovány acetonitrilem a analyzovány HPLC.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.