Příslušenství pro odběr

Sorpční trubičky pro eluci rozpouštědlem

jsou určeny pro odběry plynů a par z ovzduší pomocí pump s nízkým průtokem. Odběry se provádějí při průtocích řádově desítky až stovky ml/min. Sorbent v trubičce je rozdělen do dvou částí – první slouží pro zachycení vzorku, druhá část (kontrolní zóna) slouží ke zjištění, zda nedošlo k průrazu. Skleněná trubička se poté rozdrtí, provede se eluce rozpouštědlem (např. CS2) a vzorek se analyzuje.

Dodáváme sorpční trubičky od firem: SUPELCO  (ORBO)  a SENSIDYNE
Použitelnost různých typů sorpčních trubiček podle odpovídajících metod včetně použité analytické koncovky je uvedeno  v přehledu GILIAN Air Sampling Guide

Držáky sorpčních trubičekDrzak%20sorpcnich%20trubicek – kopie
  • Trubičky v držáku jsou upevněny k oděvu blízko dýchací zóny
  • Držák trubiček je dodáván jako jedno- až šestipozicový.
  • Možnost použití různého průtoku pro jednotlivé odběrové trubičky při konstantním tlaku.

Více informací  v přehledu GILIAN Tube Holders and Accessories

Sorpční trubičky pro tepelnou desorpciDrzak%20trubicek%20pro%20tepelnou%20desorpci – kopie

Vzorek je pomocí pumpy s malým průtokem odebírán na nerezové trubičky plněné sorbentem (Tenax, Carbotrap, Carboxen ap.). Trubičky se dodávají buď plněné od výrobce nebo prázdné, které si může uživatel sám naplnit zvoleným sorbentem. Vzorek je poté tepelně desorbován v zařízení pro tepelnou desorpci a analyzován pomocí GC.

Pokud si uživatel trubičky pro eluci rozpouštědlem nebo tepelnou desorpci plní sám, můžeme dodat řadu sorbentů.

LpDNPH kolonkyLpDNPH%20kolonky – kopie – kopie

Používají se k odběrům karbonylových sloučenin (např. formaldehydu) ve venkovním, vnitřním a pracovním ovzduší. Karbonyly jsou zachyceny na sorbetu (silikagel pokrytý 2,4-dinitrofenylhydrazinem), se kterým reagují za vzniku derivátů hydrazonu. Následně jsou eluovány acetonitrilem a analyzovány  metodou HPLC.

Polyuretanové pěny (PUF)Polyuretanové%20pěny – kopie (2)

Polyuretanové pěny se sorbenty se používají při odběrech pesticidů, PCB, PAH, Dioxinů ap. z vnitřního, venkovního a pracovního ovzduší.

Small PUF (Low Volume): průměr 22 mm, délka 76 mm, průtok řádově litry za minutu.

Large PUF (High Volume): průměr 60 mm, délka 76 mm, průtok řádově desítky až stovky L/min. Látky adsorbované na polyuretanové pěně jsou extrahovány (Soxhlet, PSE, ASE apod.) a následně analyzovány, nejčastěji plynovou chromatografií.

Membránové filtry, kazety, cyklony
Kazety:
Kazety(2) – kopie

37 mm, dvoudílné a trojdílné
25 mm, trojdílné  – pro odběr azbestu

Filtry:

Membrány jsou k dispozici z materiálů PVC, Teflon, skleněné vlákno, stříbro, MCE (Mixed celulose ester).

Filtry – kopie (2)
Držák kazet:Držák%20kazet – kopie (2)

Držák sestává z hadičky a svorky pro připevnění kazety k oděvu blízko dýchací zóny.

Cyklon:Cyklon2 – kopie

Cyklon je určen pro oddělení respirabilní frakce prachu od těžších částic. Respirabilní frakce prachu s částicemi s aerodynamickým průměrem 0.2 – 10 µm přispívá ke vzniku respiračních onemocnění. Sampler se skládá z dvoustupňového cyklonu a lehkého hliníkového rámu, do kterého je upevněna trojdílná nebo dvoudílná kazeta s membránovým filtrem.

Kalibrační nádoba:

Cyklon má pouze jeden výstup na hadičku, protoKalibrační%20nádoba – kopie (2) se při kalibraci pumpy používá kalibrační nádoba.

IOM samplery:

IOM sampler pro sledování inhalabilní prašnosti. Vzduch je prosáván pomocí personálního čerpadla.IOM%20sampler – kopie – kopie

 

Další odběrová zařízení
Impingery
Slouží pro odběr plynů, par a částic ze vzduchu. Nasávaný vzduch probublává kapalinu uvnitř impingeru a v této kapalině se zachycuje analyzovaný plyn. Více informací na stránce SENSIDYNE Impingers and Bubblers  nebo v souhrnném katalogu Sensidyne  str. 29  SENSIDYNE Catalogue.
Odběrové vaky

Tedlarové vaky jsou k dispozici v objemech:
0.5, 1, 1.5,  2, 3, 5, …… až 120 l, s jedním nebo se dvěma ventily. Další, méně používané odběrové vaky,

Odběrové%20vaky – kopie

jsou vyráběny z materiálů Teflon, FEP i jiných inertních materiálů.

Tedlar PVF, tl. 0,051 mm,
teplotní odolnost 150 °C ~ 170 °C
Široký rozsah aplikací v PPM koncentracích včetně korozivních plynů a kapalných vzorků
Multivrstvý
(nylon + hliník + polyethylen)
Sirovodík, nízkomolekulární plyny jako methan, CO/CO2, H2, inertní plyny, které nejsou stabilní

v Tedlaru, analyty citlivé na světlo

Teflon FEP, tl. 0.127 mm,
teplotní odolnost -240 °C ~ 204 °C
Korozivní organická rozpouštědla, silné kyseliny a baze
Multivrstvý (11 vrstev PET, PA, Aluminum, PE),
tl. 120 – 140 μm
Sirovodík, nízkomolekulární plyny jako methan, CO/CO2, H2, inertní plyny, které nejsou stabilní

v Tedlaru, analyty citlivé na světlo

Kynar PVDF, tl. 0,076 mm
teplotní odolnost 150 °C ~ 170 °C
Korozivní a agresivní plyny a kapaliny
Mulivrstvý
(11 vrstev PET, PA, Aluminum, PE),
tl. 75 μm
Sirovodík, nízkomolekulární plyny jako methan, CO/CO2, H2, inertní plyny, které nejsou stabilní

v Tedlaru, Kynaru nebo FEP, analyty citlivé na světlo. Pětidenní stabilita analytů.

PolyesterPro uchovávání vzorků do 24 hodin
Ethylenvinyl alcohol (EVOH)Pro uchovávání vzorků do 24 hodin
Polyfluorový film (obdoba Tedlaru s vyšším obsahem fluoru v plastu), teplotní odolnost 150 °C ~ 170 °CPro odběry korozivních analytů v nízkých koncentracích (PPM a PPB) náhrada Tedlarových vaků.
Materiál vakuAplikace

Katalogizované objemy (L): 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 8; 10; 15; 20; 30; 40. Možnost výroby vaků na zakázku.

 

Materiál ventilkuSeptumZpůsob ovládáníTyp a průměr olivky
1PCAnoOtočný uzávěrBoční 6,35 mm
2PPAno (vyměnitelné)Otočný uzávěrBoční 4,76 mm
3PTFENeOtočný uzávěrBoční 6 mm
4PCAnoVíčkoVertikální 6 mm
5PTFEAnoVíčkoVertikální 6 mm/ 8 mm
6ABSNeOtočný uzávěrVertikální 5 mm
7PTFENeOtočný uzávěrVertikální 6 mm
8PCNeVíčko + otočný uzávěrVertikální 6 mm
9ABSNeOtočný uzávěrBoční 6 mm
Odběrové „myši“

Odběrové myši jsou vhodné pro odběr a transport plynných vzorků. Pro analýzu se přes
ventil nebo septum odebírá potřený díl vzorku, který je analyzován zpravidla metodou GC.

Skleněné vzorkovniceSklenene%20mysi – kopie (2) – kopie

Dodávají se se skleněnými nebo teflonovými kohouty některé i s vyměnitelnými septy.
Dostupné objemy 125 ml, 250 ml, 500 ml nebo 1000 ml.

Kovové cylindryKovove%20cylindry – kopie – kopie

Vyrábí se z nerezové oceli, uvnitř elektrolyticky leštěné popř. potažené vrstvičkou teflonu. Odolávají tlaku 120 bar, některé až 340 bar. Na koncích jsou vybaveny ventily, mohou mít vsazené i septum. Dostupné objemy: 40, 50, 75, 150, 300, 400, 500, 1000, 2250, 3785 ml.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.