Automatizace v přípravě vzorků

SFE

SFE – Supercritical Fluid Extraction – superkritická fluidní extrakce.

GPC

Řada GPC systémů německé firmy LCTech. Možnost paralelního zpracování až čtyř vzorků.

SPE

SPE – Solid Phase Extraction – extrakce na tuhém sorbentu.