Kombinované koncentrátory

Koncentrátor D-EVA od německého výrobce LCTech pracuje na základě odpařování za podtlaku
kombinaci s ohřevem a odstřeďováním. Sestava koncentrátoru D-EVA se skládá z rotační vakuové odparky s IR-ohřevem, chlazené pasti pro záchyt odpařovaných rozpouštědel a vakuové pumpy. Výrobce LCTech přidal do této techniky svou vlastní inovaci – senzor pro kontrolu výšky hladiny odpařovaného rozpouštědla. Tento senzor umožňuje zahušťování vzorků do objemů
v rozsahu 30 – 500 µl v závislosti na velikosti zkumavky, která je pro zahušťování použita.

Výrobce nabízí tři typy rotorů:

 • 48x 15 ml zkumavky,
 • 24 x 40 ml zkumavky a
 • 12 x 130 ml zkumavky.

Senzor je umístěn v jedné ze zkumavek, která slouží jako referenční pro kontrolu výšky hladiny rozpouštědla. Zahušťování frakcí do malých objemů (50 – 300 µl) umožňuje přenos vzorků přímo do GC vialek a nevylučuje ani oplach zkumavky malým množstvím rozpouštědla. Koncentrátor není nutné díky chlazenému trapu pro záchyt rozpouštědel umístit do digestoře. Provoz přístroje je nízkonákladový
a nevyžaduje napojení na žádný inertní plyn.

Výrobce touto koncentrační technikou doplňuje svou automatickou techniku pro frakcionaci vzorků – produkty řady DexTech. Součástí dodávky s koncentrátorem jsou i metody s technickými parametry pro zahušťování frakcí při přípravě vzorků pro analýzy PCB a dioxinů. Možnosti modifikovat základní metody koncentrátoru rozšiřují využití koncentrátoru i pro další typy rozpouštědel a analytů.

 


FreeStyle EVAFreeStyle_EVA_w

Systém FreeStyle pro komplexní automatickou přípravu vzorků vybavený modulem EVA je ideální přístroj pro zakoncentrování naprogramované sekvence vzorků na požadovaný konečný objem, který je možné nastavit v rozsahu 1 až 5 ml. V sekvenci je možné vytvořit individuální metodu pro každý samostatný vzorek. Systém FreeStyle využívá pro zakoncentrování kombinace vakuového odpaření a odfoukání pod dusíkem pro dosažení přesného konečného objemu. Úroveň a průběh vakua je možné přesně naprogramovat

a uložit v metodě. To zajišťuje maximálně šetrný průběh odpařování individuálně pro každý vzorek. Po zakoncentrování je možné provést také výměnu rozpouštědla
a převést koncentrát do jedné či více vialek pro finální analýzu. Systém umožňuje také recyklaci rozpouštědla.

Hlavní unikátní vlastnosti systému FreeStyle EVA:
FreeStyle_EVA_Cell_w

 • možnost libovolné kombinace odpařování s GPC případně s SPE
 • prakticky neomezená volba nádoby pro vzorek
 • automatická výměna rozpouštědla
 • automatické převedení vzorku do jedné či více vialek
 • automatické vyčištění systému a příprava pro další vzorek

Podrobné informace o koncentrátoru FreeStyle EVA. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese.

 

DryVap

Koncentrátor DryVap je určen pro paralelní zakoncentrování až šesti vzorků s objemem extraktu v rozsahu 2 až 200 ml. Kromě své základní funkce umožňuje tento přístroj on-line odstranění zbytkové vody pomocí patentované separační membrány DryDisk, případně on-

DryVap_w

line vakuovou filtraci před vlastním odpařovacím procesem. Pro odpaření hlavního podílu rozpouštědla využívá přístroj modifikovaný princip Kudrna-Daniš s využitím vakua a vyhřívání.
V závěrečné fázi zakoncentrování dochází k automatickému přechodu na odfoukání pod dusíkem pro dosažení přesného zůstatkového objemu 0.5 ml nebo 1 ml. Kromě finálního optického senzoru může pro ukončení odpaření DryVap využít též elektrický senzor nad zúženou částí odpařovací nádobky případně časový spínač. Díky této flexibilitě je DryVap systém vhodný pro všechny typy aplikací v oblasti životního prostředí, analýzy potravin i pro farmaceutické a bio-farmaceutické aplikace.

Hlavní unikátní vlastnosti systému DryVap:

 • on-line odstranění zbytkové vody, případně filtrace hrubého extraktu
 • idividuální nastavení metody pro každý ze šesti vzorků
 • tři způsoby automatického ukončení odpařování
 • kombinace vakua, tepla a odfoukání inertním plynem

DryVap systém má k dispozici řadu odpařovacích nádob včetně možnosti zakoncentrování přímo do vialky. Díky aplikaci vakua je možné zařazení jednotky pro recyklaci rozpouštědla.

Přehledné informace o systému naleznete v brožuře DryVap koncentrátor. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší  e-mailové adrese.