Odfoukání proudem plynu

Koncentrátor LabEva

Manuální koncentrátor kombinující ohřev vzorků a odfoukávání rozpouštědla pod proudem plynu.

Koncentrátory TurboVap

Automatizované zakoncentrování vzorků pod proudem dusíku jsou určeny pro zakoncentrování ve zkumavkách i mikroplatech v laboratořích pro analýzy vzorků životního prostředí, potravin, farmacie aj.

Koncentrátory Huricane

Vysokorychlostní koncentrátory série Hurricane jsou mikroprocesorové systémy pro souběžné automatické odpařování několika vzorků bez nutnosti přímé kontroly ze strany operátora. Lze je použít v klinických, soudních a agrochemických laboratořích, při analýzách drog, potravin, léčiv, vzorků životního prostředí atd.

Koncentrátor Certifan

Koncentrátor Centrifan je určen pro zahušťování malých objemů vzorků ve výzkumných, farmaceutických, biotechnologických a syntetických laboratořích. K zahušťování vzorků dochází při jejich odstřeďování, páry rozpouštědel kondenzují v kondenzační jednotce. Pokud je k přístroji napojen zdroj inertního plynu (argon, dusík), lze provádět zakoncentrování v inertní atmosféře, která zabrání případné oxidaci vzorku.

Koncentrátor Biotage SPE Dry

Koncentrátor SPE Dry od výrobce Biotage nabízí koncentrační systém pro zahušťování vzorků a sušení sorpčního lože při extrakcích v mikroplatech. K zakoncentování nebo sušení vzorků dochází pod proudem ohřátého proudu interního plynu (nejčastěji dusíku). Ručním nastavením teploty ohřevu a průtoku plynu získáte jednoduše nastavitelné a reprodukovatelné podmínky pro zakoncentrování nebo sušení vzorků. Systém existuje v jednopozicovém nebo dvoupozicovém uspořádání a je kompatibilní s 24, 48, 96 a 384 pozicovými platy. Standardní provedení je dodáváno s nerezovými jehlami, kterými proudí inertní plyn do jamek mikroplata. Nadstandardní varianta obsahuje jehly potažené teflonem a umožňuje zahušťování agresivnějších rozpouštědel.

Koncentrátory pro mikroplata a vialky v nabídce výrobce Porvair

Všechny typy koncentrátorů v nabídce výrobce Porvair pracují s ohřátým inertním plynem, kterým jsou zahušťovány vzorky nejen v mikroplatech. Volitelné příslušenství umožňuje zahušťovat vzorky v 24, 96 nebo 384 pozicových platech, nebo v chromatografických vialkách o vnějším průměru 12 nebo 13,75 mm. Koncentrátory jsou vhodné pro odpařování běžně používaných organických rozpouštědel jako je dichlormethan, methanol, acetonitril nebo hexan. Přístroje nejsou určeny pro vysokovroucí rozpouštědla jako DMF, DMSO a vodu.