SPE Free Style

SPE automat FreeStyleLCTech_FreeStyle_W

Základem robotického systému Freestyle je universální platforma, která umožňuje instalaci jednoho nebo více systémů na přípravu vzorků  v libovolné konfiguraci.
V současné době existuje systém pro GPC (více informací na FreeStyle GPC), systém pro automatické SPE a připravuje se systém pro automatické zakoncentrování vzorků. V praxi to znamená, že pokud již vlastníte například  Freestyle GPC a uvažujete o novém automatickém systému pro SPE, je možné zakoupit pouze modul SPE, který se doinstaluje ke stávajícímu Freestyle GPC. Výhodou tohoto řešení je jednak úspora finančních prostředků a zároveň možnost automatického propojení obou instalovaných systémů na přípravu vzorků, kdy vzorek přečištěný na GPC je dále automaticky zpracován na SPE.

Freestyle systém nachází praktické využití především v residuální analýze vzorků se složitou matricí. Typickým příkladem je oblast analýzy potravin a životního prostředí. Více informací naleznete v brožuře FreeStyle SPE. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese.