Manuální SPE

Stojánek pro SPE bez tlakového/podtlakového zdrojeBioTag_SPE_Gra_www
Nejjednodušším vybavením pro přípravu vzorků pomocí SPE je stojánek bez možnosti připojení tlakového zdroje nebo zdroje podtlaku. Stojánek umožňuje sběr frakcí do zkumavek o průměru 16 a 19 mm a je kompatibilní se všemi typy ventilků pro regulaci průtoku u vakuových manifoldů Biotage (viz níže). Více informací najdete v letáku Gravity SPE rack Biotage.
SPE Vacuum Manifold – 10, 12, 20 nebo 24 pozicový

Zařízení pro současné zpracování 10, 12, 20 nebo 24 vzorků. Pro správnou funkci je nutné použít vhodný zdroj vakua.

Každý manifold obsahuje ve standardní výbavě:

 • víko, ventily (šroubovací nebo on/off) kontrolující průtok, ocelové jehly
 • skleněnou nádobu, manometr na měření vakua
 • víceúčelový stojánek  –  pro různé typy skla

Vakuové manifoldy různých výrobců nabízejí různý rozsah vybavení a příslušenství:Manifold_SPE_www

Do příslušenství všech typů manifoldů patří sušící nástavec, který lze používat na vysušení SPE kolonek pro případ používání nemísících se rozpouštědel a nebo pro odpařování vzorků. Nástavec od určitého výrobce není kompatibilní s manifoldem jiného výrobce. O vzájemné kompatibilitě dalšího příslušenství vakuových manifoldů se informujte.

Níže Vám prezentujeme video, jak nainstalovat vakuový manifold CHROMABOND ® SPE od Macherey-Nagel.

Vakuové manifoldy pro 96pozicové destičky

Dále nabízíme SPE manifoldy pro 96pozicové destičky a arrays.Manifol_96SPE_A_www

Tyto systémy nabízíme od firem:

Tlakové manifoldy
Tlakové manifoldy jsou určeny pro zpracování 48 vzorků pomocí 1, 3 a 6ml SPE Manifold_PressureSPE_wwwkolonek nebo pomocí 96pozicových destiček. Manifoldy jsou určeny jak pro nízkoviskózní, tak pro vysokoviskózní vzorky. Vzorek je protlačován SPE kolonkou/platem inertním plynem až do tlaků 100 psi (cca 7 bar). Průtok vzorku/eluátu kolonkou je regulován průtokem a tlakem plynu. Zdroj elektrické energie není pro funkci přístroje potřeba. Více informací najdete brožuře Biotage Pressure SPE Manifold.
EluVac vakuum – manifold

EluVac vakuum-manifold je robustní a důmyslné zařízení, umožňující přípravu až 20-ti vzorků současně. Jeho speciální vychytávkou je možnost přepnutí mezi odpadem a sběrem frakcí pouhým otočením víka, bez nutnosti demontáže zařízení. To výrazně zrychluje a zjednodušuje práci v laboratoři.eluvac-vacuum-manifold

Pro eluci vzorku lze využívat 20 kusů 4 ml, 10 kusů 60 ml nebo 6 kusů 100 ml nádobek a vysokoobjemové rezervoáry.
Pro odpad je určena centrální nádoba s objemem 600 ml, případně lze připojit externí nádobu libovolného objemu.

Hlavní přednosti :

 • adaptabilní systém pro malé i velké objemy
 • chemicky rezistentní materiál umožňuje využít většinu organických rozpouštědel
 • flexibilní víceúčelové zařízení
 • možnost použití 100ml baněk pro rotační vakuové odparky

Prospekt s dalšími informacemi o tomto SPE manifoldu.

Manifoldy pro membránové disky o průměru 47 nebo 90 mm
FFSDH (Fast Flow Sediment Disk Holder)FFSDH_w

FFSDH je speciální držák na SPE disky (průměr 47 mm)
s možností předřazení klasického mechanického filtru o průměru 100 mm. Tento držák SPE disků je primárně určen pro extrakci organických látek z vod s vysokým obsahem nerozpuštěných mechanických nečistot a umožňuje dosáhnout i u těchto vzorků vysokou filtrační rychlost.

Tento držák je možné využít v manuální verzi v zapojení
přes vakuový manifold nebo ve spojení s automatickým extraktorem SPE-DEX 4790.

Envi-Disk Holderimage005(1)

Je určen pro použití se 47 mm SPE Envi-Disk. Skládá se z 1 litrové nálevky a teflonového držáku,
disku s mřížkou a adaptéru s výstupem na připojení k vakuu, které má zakončení umožňující spojení s 1litrovou zásobní lahví.

Envi-Disk Holder Manifold

Výkonnější zařízení, které umožňuje současné zpracování šesti vzorků.Envi disk man Jednotlivé pozice jsou vybaveny nezávislými ventily.

Příslušenství, které lze dokoupit: 1litrová láhev se zábrusem 40/35, zkumavka 25 x 250 mm

AccuPrep 7000

Zařízení je určeno pro zpracování až šesti vzorků současně.

Hlavní vlastnosti systému AccuPrep 7000:SPE-CPI

 • Použití při SPE extrakcích na discích o průměru 47 nebo 90 mm
 • Použití NuPhase SPE disků – 47 mm a 90 mm (ekvivalent výrobků např. J.T Baker, Varian)
 • Zásobní nádobky pro vzorky mají objem 300, 600 nebo 1000 ml
 • Kompletní aparatura umožňuje zpracování šesti vzorků současně, je možné objednat i zařízení v jednopozicovém provedení
 • Použití inertních materiálů umožňuje široké aplikační využití
 • Vysoká produktivita zpracování vzorků
 • Zdrojem podtlaku je vakuová pumpa

Každá pozice je vybavena 3cestným ventilem s těmito funkcemi:

poloha 1:  Analyzovaný vzorek odchází přes hadičku do sběrné odpadní nádoby.
poloha 2:  Lze provádět eluci přímo do připravených nádobek (možno využít
40ml vialky, 70ml zkumavky, případně nádobky 24/25, 24/40 nebo 19/22),
aniž by bylo nutné jakkoliv zasahovat do předem sestaveného uspořádání.
poloha 3:  Danou pozici na manifoldu lze zcela uzavřít.

Bližší informace naleznete v dílčím katalogu firmy CPI (str. 6).

  LCM Manifold
 • Použití při SPE extrakcích olejovitých, případně tuk obsahujících vzorcích (v souladu s EPA metodou 1664, nahrazuje L-L extrakci Freonem nebo hexanem – mikroextrakce s Hrivniakovým nástavcem)LCM manifold
 • Využití NuPhase SPE disků (ekvivalent výrobků např. J.T Baker, Varian).
 • Disky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních skelných vláken (silica) s navázanou fází C18, porozita disků je 60 A.
 • Možnost použití předfiltru.
 • Kompletní aparatura umožňuje zpracování 3 vzorků současně.
 • Vzorek může být  do zásobní nádoby nasáván  přímo z odběrové nádoby.
 • Zdrojem vakua je bezolejová vakuová pumpa.

Systém je vybaven 3cestným ventilem:

poloha 1:  Analyzovaný vzorek odchází přes hadičku do sběrné odpadní nádoby
poloha 2:  Lze provádět eluci přímo do připravených nádobek (možno využít
40ml vialky, 70ml zkumavky, případně nádobky 24/25, 24/40 nebo 19/22),
aniž by bylo nutné jakkoliv zasahovat do předem sestaveného uspořádání.
poloha 3:  Danou pozici na manifoldu lze zcela uzavřít.

Ventilkem je rovněž možné regulovat úroveň podtlaku, a tím i rychlosti prosávání.

 • Použitý materiál: hliník, UHMW polyetylen a nerez, není využíváno snadno rozbitného skla
 • Systém vykazuje odolnost, inertnost i stabilitu
 • Při zpracování vzorků nevznikají nežádoucí emulze jako při klasické extrakci třepáním
 • Zvýšená produktivita zpracování vzorků

Odpařovací modulodpar modul

 • Odpařování tří vzorků současně
 • 30 ml hexanu je odpařeno do sucha během 20 minut
 • Odpařovací nádobky jsou hliníkové, 70 mm v průměru
 • K odpařování není využíváno zahřívání

Bližší informace naleznete v dílčím katalogu firmy CPI (str. 5)

Biotage® VacMaster™ Disk

manifold pro velké objemy vzorků

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.