Zakoncentrování vzorků

Kombinované koncentrátory

Kombinované koncentrátory jsou velice výkonná zařízení, která pro odpaření rozpouštědla využívají kombinaci různých metod. Mezi nejúčinější patří konbinace vakuového odpařování a odfoukání pod dusíkem s automatickou detekcí konce odpařování. Mezi hlavní přednosti patří vysoká rychlost odpařování a opakovatelnost díky plné automatizaci.

Odfoukání proudem plynu

Zakoncentrování vzorků pod dusíkem je i přes své nevýhody nejčasjtěji používaný způsob pro zvýšení citlivosti. Hlavní výhodou je jednoduchost zařízení. Nevýhodou je velká spotřeba dusíku a kompromis mezi rychlostí odpařování a vyšší teplotou.

Velkokapacitní vakuové odparky

Velkokapacitní vakuové vibrační odparky firmy Hettich jsou konstruovány pro rychlé paralelní odpaření většího počtu vzorků dosucha.

Vakuové odparky

Jednopozicové RVO LabTech, IKA a Heidolph v mnoha různých konfiguracích a velikostech.