Kombinované koncentrátory

Koncentrátor D-EVA od německého výrobce LCTech pracuje na základě odpařování za podtlaku
kombinaci s ohřevem a odstřeďováním. Sestava koncentrátoru D-EVA se skládá z rotační vakuové odparky s IR-ohřevem, chlazené pasti pro záchyt odpařovaných rozpouštědel a vakuové pumpy. Výrobce LCTech přidal do této techniky svou vlastní inovaci – senzor pro kontrolu výšky hladiny odpařovaného rozpouštědla. Tento senzor umožňuje zahušťování vzorků do objemů v rozsahu 30 – 500 µl v závislosti na velikosti zkumavky, která je pro zahušťování použita.

Výrobce nabízí tři typy rotorů:

  • 48x 15 ml zkumavky,
  • 24 x 40 ml zkumavky a
  • 12 x 130 ml zkumavky.

Senzor je umístěn v jedné ze zkumavek, která slouží jako referenční pro kontrolu výšky hladiny rozpouštědla. Zahušťování frakcí do malých objemů (50 – 300 µl) umožňuje přenos vzorků přímo do GC vialek a nevylučuje ani oplach zkumavky malým množstvím rozpouštědla. Koncentrátor není nutné díky chlazenému trapu pro záchyt rozpouštědel umístit do digestoře. Provoz přístroje je nízkonákladový
a nevyžaduje napojení na žádný inertní plyn.

Výrobce touto koncentrační technikou doplňuje svou automatickou techniku pro frakcionaci vzorků – produkty řady DexTech. Součástí dodávky s koncentrátorem jsou i metody s technickými parametry pro zahušťování frakcí při přípravě vzorků pro analýzy PCB a dioxinů. Možnosti modifikovat základní metody koncentrátoru rozšiřují využití koncentrátoru i pro další typy rozpouštědel a analytů.

 


FreeStyle EVAFreeStyle_EVA_w

Systém FreeStyle pro komplexní automatickou přípravu vzorků vybavený modulem EVA je ideální přístroj pro zakoncentrování naprogramované sekvence vzorků na požadovaný konečný objem, který je možné nastavit v rozsahu 1 až 5 ml. V sekvenci je možné vytvořit individuální metodu pro každý samostatný vzorek. Systém FreeStyle využívá pro zakoncentrování kombinace vakuového odpaření a odfoukání pod dusíkem pro dosažení přesného konečného objemu. Úroveň a průběh vakua je možné přesně naprogramovat

a uložit v metodě. To zajišťuje maximálně šetrný průběh odpařování individuálně pro každý vzorek. Po zakoncentrování je možné provést také výměnu rozpouštědla
a převést koncentrát do jedné či více vialek pro finální analýzu. Systém umožňuje také recyklaci rozpouštědla.

Hlavní unikátní vlastnosti systému FreeStyle EVA:
FreeStyle_EVA_Cell_w

  • možnost libovolné kombinace odpařování s GPC případně s SPE
  • prakticky neomezená volba nádoby pro vzorek
  • automatická výměna rozpouštědla
  • automatické převedení vzorku do jedné či více vialek
  • automatické vyčištění systému a příprava pro další vzorek

Podrobné informace o koncentrátoru FreeStyle EVA. V případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte na naší e-mailové adrese.