Software pro chromatografii

Clarity

Clarity je moderní chromatografický software s doplňkovými softwarovými moduly pro sběr a zpracování dat a kontrolu přístrojů. Pro komunikaci s přístroji je využívána celá řada interfaců (A/D převodníky, LAN, USB, RS232). To umožňuje propojení prakticky sclarity2 každým typem chromatografu. Na jednu data stanici mohou být současně napojeny až čtyři samostatné chromatografy, každý vybavený až 12 detektory (signály). Software Clarity může být použit s jakýmkoliv GC nebo HPLC a spolu s doplňkovými softwarovými moduly pro speciální chromatografické aplikace, poskytuje laboratořím universální platformu pro kontrolu chromatografických přístrojů, sběr, vyhodnocení i centrální archivaci dat. Mimořádně důležitá je i rychlá a efektivní podpora lokálních pracovníků firmy DataApex při řešení specifických požadavků na konfiguraci či zpracování dat.

Hlavní doplňkové moduly:

  • PDA (Photo Diode Array) modul pro práci se UV-Vis a FLD spektry.
  • GPC (Gel Permeation Chromatography) modul pro gelovou chromatografii.
  • System Suitability modul pro podporu požadavků směrnice 21 CFR Part 11 amerického úřadu FDA.
  • NGA (Natural Gas Analysis) pro automatický výpočet parametrů zemního plynu dle požadované normy z naměřených chromatografických dat.

Další informace o chromatografickém softwaru Clarity.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.