Software pro MS

Knihovny spekter pro MS

Spektrální knihovny pro hmotnostní spektrometrii NIST, WILEY, spojená knihovna NIST+WILEY, knihovna Designer Drugs, knihovna Maurer-Pfleger-Weber. K dispozici jsou také speciální knihovny pro specifické skupiny látek. V případě zájmu o tyto knihovny nás prosím kontaktujte.

SIMION 3D

SIMION 3D je standardem pro výpočty pohybu nabitýh částic v elektrickém.

CPO

CPO – Charged Particle Optics je software vyvinutý pro stejné potřeby jako SIMION. Disponuje však širšími možnostmi nastavování a volby jednotlivých parametrů elektrického pole, včetně výpočtu ztrát iontů, provděpodobností kolizí apod.

MS Calculator

Software pro výpočet elementárního složení, molekulové hmotnosti, fragmentace a izotopových poměrů z naměřených spekter.

MS Conversion

Softwary určené pro převod formátu datových souborů mezi jednotlivými výrobci GC/GCMS systémů.