Knihovny spekter pro MS

NIST ’17 Mass Spectral LibraryNIST08_spec1

NIST ’17 Mass Spectral Library obsahuje 306 622 EI spekter, 267 376 individuálních látek,
652 475 MS/MS spekter, GC data, dekonvoluční software AMDIS a strukturní databázi látek.

NIST 17 zahrnuje nově oproti předcházející verzi:

  • Rozšíření EI knihovny spekter o spektra syntetických léčiv a jejich metabolitů, nové metody vyhodnocení kvality spekter s eliminací specter nízké kvality.
  • Rozšíření MS/MS knihovny spekter o spektra metabolitů, peptidů (biologický aktivních peptidů a všech di-peptidů a tri-peptidů), nečistot, lipidů a dalších.
  • Nové “ hybridní vyhledávaní“ všech typů specter poskytuje kompletnější výpis podobných látek (nutno zadat hmotu prekurzoru).
  • Nové vyhledávaní neutrálních ztrát odstraňuje limit maximální ztráty.
  • Zlepšení algoritmu vyhledávaní spekter s přesnou hmotou a malým počtem fragmentů.
  • Více naleznete zde.

Verze NIST 17 Demo ke stažení zde. 

Wiley Registry™ of Mass Spectral Data, 11th Editionwiley11_w
Wiley Registry™ of Mass Spectral Data, 11th Edition
knihovna spekter zaznamenala výrazné rozšíření oproti předcházející verzi. Obsahuje 775 500 EI spekter pro 599 700 individuálních sloučenin. Většina spekter je doplněna o strukturní vzorec, triviální názvy, sumární vzorec, molekulovou hmotnost a další informace.
Wiley Registry™ 11th Edition combined with NIST 14

Wiley Registry™ 11th Edition combined with NIST 14 spojuje dvě nejčastěji používané knihovny spekter a vytváří největší databázi spekter pro GCMS systémy. Zahrnuje 977 559 spekter  pro 707 501 individuálních látek, 234 284 MS/MS spekter, 943 000 strukturních vzorců a více než 82 337 GC retenčních indexů. Součástí knihovny je také software NIST „MS Search“ a NIST „AMDIS“ dekonvoluční software.

Drugs, Poisons, Pesticides, Pollutants and Their Metabolites 5th Edition

Hans H. Maurer, Karl Pfleger, and Armin A Weber

Základní knihovna spekter pro všechny toxikologické laboratoře a laboratoře zabývající se analýzou léčiv, drog a jejich metabolitů. Zahrnuje 10 430 spekter a GC retenčních indexů v 175 skupinách. Je dostupná v různých formátech pro běžné GCMS přístroje.
Bližší informace naleznete v letáku Maurer-Pfleger-Weber MS Library.

 

 

Mass Spectra of Designer Drugs 2016

wileydesigndrugs16_wMass Spectra of Designer Drugs 2016 zahrnuje hmotnostní spektra látek klasifikovaných jako syntetická léčiva.  Knihovna je sestavena předními německými toxikology  z Kielu, Hamburku a Wiesbadenu. Zahrnuje 12 312 spekter pro 10 450 chemických sloučenin.  Nově bylo do databáze přidáno přibližně 6 000 LC-MS/MS spekter pro 500 látek. Tato spektra byla snímána za standardních podmínek a mohou být použita pro automatickou identifikaci.