Knihovny spekter pro MS

NIST ’20 Mass Spectral Library
NIST08_spec1

NIST 20 není jen knihovna hmotnostního spektra.

Obsahuje tyto komponenty:

  • Knihovna hmotnostních spekter elektronové ionizace (EI) – 350 643 pečlivě vyhodnocených spekter, 306 869 jedinečných sloučenin s identifikacemi, téměř všechny s chemickými strukturami. Obsahuje o 40 tisíc dat více než NIST 17 s možností vyhledávání názvů sloučenin NIST online.
  • MS/MS knihovna – 1.3 milionu spekter 31 000 sloučenin (2x více než NIST 17), 186 000 prekurzorových iontů. Pokrývá celou řadu metod fragmentace – HRAM (přesná hmotnost s vysokým rozlišením), QTOF, HCD, IT-HRAM, QqQ, iontová past (nízké rozlišení až MS4) a APCI HRAM – a typy prekurzorových iontů – protonované, deprotonované ztráta vody/amoniaku a další (dostupné také samostatně jako databáze NIST MS/MS.)
  • Knihovna dat plynové chromatografie (GC) – 447 285 hodnot retenčního indexu (Kovats/Lee) pro 139 498 sloučenin (111 768 v knihovně EI), pokrývající polární i nepolární sloupce. O 40 000 více než v NIST 17 (dostupné také samostatně jako databáze NIST GC.)
  • NIST MS Search software – software pro vyhledávání (identifikaci) sloučenin z jejich hmotnostních spekter a pro procházení knihoven hmotnostních spekter. Zahrnuje také MS interpretační programy pro analýzu hmotnostních spekter na základě chemické struktury, molekulárního vzorce, izotopových vzorů a dalších.
  • AMDIS software – software pro dekonvoluci plynových/kapalinových chromatogramů
  • Dokumentace – Přibližně 50stránkový elektronický manuál o nastavení a základním použití. Další informace jsou v souborech nápovědy.
  • Knihovny jsou naformátovány v binárním formátu vhodném pro použití samostatně nebo pomocí softwaru NIST MS Search (a AMDIS). Další formáty specifické pro přístroje (např. Agilent ChemStation a MassHunter) jsou k dispozici samostatně, aby bylo možné vyhledávat v knihovnách přímo ve Vašem datovém systému GC/MS nebo LC/MS.
  • S každým nákupem dodáváme DVD (instalace softwaru, knihoven a dokumentace). Pokud nemáte jednotku DVD, můžete si ji stáhnout elektronicky pomocí webové adresy a licenčního čísla na štítku DVD.
  • Verze NIST 17 Demo ke stažení zde. 
Wiley Registry™ of Mass Spectral Data, 12th Edition
Wiley Registry™ of Mass Spectral Data, 12th Edition
knihovna spekter zaznamenala výrazné rozšíření oproti předcházející verzi. Obsahuje 775 500 EI spekter pro 599 700 individuálních sloučenin. Většina spekter je doplněna o strukturní vzorec, triviální názvy, sumární vzorec, molekulovou hmotnost a další informace.
Wiley Registry™ 12th Edition combined with NIST 20

Wiley Registry™ 12th Edition combined with NIST 20 spojuje dvě nejčastěji používané knihovny spekter a vytváří největší databázi spekter pro GCMS systémy. Zahrnuje 977 559 spekter  pro 707 501 individuálních látek, 234 284 MS/MS spekter, 943 000 strukturních vzorců a více než 82 337 GC retenčních indexů. Součástí knihovny je také software NIST „MS Search“ a NIST „AMDIS“ dekonvoluční software.

Drugs, Poisons, Pesticides, Pollutants and Their Metabolites 5th Edition

Hans H. Maurer, Karl Pfleger, and Armin A Weber

Základní knihovna spekter pro všechny toxikologické laboratoře a laboratoře zabývající se analýzou léčiv, drog a jejich metabolitů. Zahrnuje 10 430 spekter a GC retenčních indexů v 175 skupinách. Je dostupná v různých formátech pro běžné GCMS přístroje.
Bližší informace naleznete v letáku Maurer-Pfleger-Weber MS Library.

 

 

Mass Spectra of Designer Drugs 2022

Mass Spectra of Designer Drugs 2022 je nejkomplexnější sbírka léků, léčiv, chemických bojových látek a souvisejících látek MS s aktualizacemi do 31. prosince 2021. Knihovna zahrnuje 32 855 spekter pro 25 000 chemických sloučenin.

Každoročně aktualizované vydání pro rok 2022 obsahuje přidání téměř 1 600 nových hmotnostních spekter s více než 1 400 unikátními složkami v klasifikačních skupinách, jako jsou fentanyly, kanabinoidy a další. S průměrným indexem kvality na spektrum 960 a 21 335 Kovatsovými retenčními indexy poskytuje tato spektrální knihovna komplexní data o nejaktuálnějším seznamu nových psychoaktivních látek (NPS).

Tato databáze je kritickým a nezbytným zdrojem pro analytické chemiky ve forenzních, klinických a toxikologických laboratořích, kteří svými službami podporují orgány činné v trestním řízení. Používá se v místních i federálních kriminálních laboratořích, v kancelářích soudních lékařů, při hraničních kontrolách a téměř všude, kde se provádí forenzní analýza.