MS Calculator

Mass Spec Calculator ProTMMS calculator

Tento software využívá hmotnostní spektra a strukturní databázi k výpočtům elementárního složení, molekulové hmotnosti, fragmentace a izotopových poměrů.

  • Kreslení molekulární struktury s jednoduchým rozhraním
  • Čtyři různé fragmentační nástroje
  • Určení fragmentů, izotopových profilů a elementárního složení
  • Bezproblémová kompatibilita s vyhledáváním spektra NIST, vyhledávání podobnosti struktur, Mass Spec Interpreter
  • Extrahujte NIST prohledávatelné spektrum z jpg nebo png
  • Více informací o Mass Spec Calculator Pro software.