MS Calculator

Mass Spec Calculator ProTMMS calculator

Tento software využívá hmotnostní spektra a strukturní databázi k výpočtům elementárního složení, molekulové hmotnosti, fragmentace a izotopových poměrů.

Je kompatibilní s Windows 95, 98, Me, NT, 2000 a XP. Proběhly také testy s Win 7 64-bit a nejsou známy žádné problémy.