SIMION 3D

SIMION® verze 2020SIMION

SIMION®  je softwarový balík, který se primárně používá k výpočtu elektrických polí a trajektorií nabitých částic v těchto polích, když je daná konfigurace elektrod s napětími a počátečními podmínkami částic, včetně volitelných RF (kvazistatických), magnetického pole a srážkových efektů. SIMION v tomto poskytuje rozsáhlé podpůrné funkce v oblasti definice geometrie, uživatelského programování, záznamu dat a vizualizace. Je to cenově dostupná, ale všestranná platforma, široce používaná již více než 30 let k simulaci čoček, hmotnostních speciálů a dalších typů systémů částicové optiky.