SIMION 3D

SIMION® 3D verze 8.0SIMION

SIMION® 8.0 je průmyslový standard mezi simulačními softwary pro částicovou optiku. Je primárně určen pro výpočty elektrického pole a trajektorií nabitých částic za definovaných podmínek. Nabízí výraznou podporu při definování geometrie, uživatelské programování a vizualizace procesů.