Spotřební materiál

Příprava vzorků – příslušenství

V této sekci naleznete informace o PSE (tlakové extrakci), SFE (Superkritické Fluidní Extrakci), SPE (Solid Phase Extrakci), rozkladu vzorků, flash chromatografii, zakoncentrování vzorků.

Material pro extrakci I

Disoluce

V této sekci naleznete kompletní rozsah spotřebního materiálu a příslušenství pro disoluční zařízení všech významných výrobců.

dissolution