Elektroforéza – příslušenství

CE kapiláry – pokryté, nepokryté

Kapiláry pro kapilární elektroforetické systémy různých výrobců jak neupravené, tak s modifikovaným povrchem pro analýzu širokého spektra analytů.

Pufry, CE kity

Pufry pro použití v systémech CE. Kity obsahují vše potřebné pro analýzy určité skupiny látek (kapiláry, pufry, standardy,…)

Agaróza

Agarózové gely v prášku nebo tabletách pro rychlou přípravu.