CE kapiláry – pokryté, nepokryté

Spotřební materiál pro kapilární elektroforézu a elektrochromatografii dodáváme především od firmy Microsolv Technology,  některé produkty od  firem  Polymicro Technologies, Sepax Technologies a Agilent Technologies.


Nepokryté kapiláry – Bare Fused SilicaSimplus Capillaries

Úsporná balení bez okénka
Celková délka – 1, 10, 25 m
Vnitřní průměr – 25, 50, 75, 150 µm i jiné průměry kapilár.

Kapiláry s definovanou délkou a předpřipraveným detekčním okénkem
Celková délka – 33, 45, 48.5, 64.5, 80.5, 112.5 cm
Vnitřní průměr – 20, 50, 75, 110, 150 µm

Kapiláry s „bubble cell“ detekčním okénkembubble cell
Zvýšená citlivost detekce 3x – 5x díky delší optické dráze
Celková délka  – 48.5, 64.5, 80.5, 112.5 cm
Vnitřní průměr – 25, 50, 75 µm


Pokryté kapiláry

Kapiláry s kontrolovaným  EOF   (Controlled EOF capillaries )

Kapiláry s kontrolovaným elektroosmotickým tokem (EOF) jsou vhodné pro separaci proteinů i chirální separace při různém pH. Kovalentně vázaný materiál na vnitřním povrchu kapiláry zajišťuje minimální náboj a nezávislost na pH v rozsahu 1.5 – 8.

Tři varianty úpravy vnitřního povrchu pro dosažení vysokého, středního nebo nízkého EOF.

Celková délka  – 1 m (bez okénka), vnitřní průměr – 50, 75 µm.

Sepax Technologies nabízí speciální typ kapilár s vnitřními průměry 75, 50 a 25 µm a v délkách od 30 do 75 cm, které jsou pokryty filmem z polyakrylamidu, polyethylenglykolu nebo jejich směsí. Kapiláry jsou určeny pro separace biologických molekul jako například separace DNA, sekvenování, separace proteinů a studie internací mezi molekulami proteinů. Bližší informace o těchto produktech najdete v katalogu Sepax Technologies.

Kapiláry s nulovým EOF (Zero EOF capillaries)

Kapiláry s nulovým EOF jsou vhodné pro kapilární izoelektrickou fokusaci (cIEF) proteinů. Vnitřní stěna kapiláry má neutrální náboj a k separaci analytů dochází na základě rozdílných mobilit.
Kapiláry lze použít až do pH 9.

 • Celková délka – 1 m, vnitřní průměr – 50, 75, 100 µm (bez okénka)
 • Celková délka – 45, 65, 80.5 cm, vnitřní průměr – 50, 75, 100 µm (s okénkem)
CElixir™CElixir

CElixir™ je patentovaný dvouvrstvý způsob dynamického pokrývání kapilár pro CZE (Capillary Zone Electrophoresis), který zvyšuje reprodukovatelnost a přesnost kvantitativní analýzy. CElixir™ nabízí možnost pracovat v rozsahu pH 1.0 – 11.0 s překvapující rychlostí a precizností.

Dle typu analytu lze rozdělit CElixirTM na systémy:

Pro kladně nabité analyty:

 • UV záření absorbující molekuly- CElixir-pH™.
 • UV záření neabsorbující molekuly – CElixir-plus™.


Pro záporně nabité analyty
(vhodné pro  stanovení organických kyselin a malých aniontů):

 • UV záření absorbující molekuly – CElixirOA™ 2,5
 • UV záření neabsorbující molekuly – CElixirOA™ 5.4 a 8.2


Pro neutrální & nabité analyty:

 • CElixir-SDS™


Pro proteiny & peptidy:

 • CElixir-SDS™
 • CElixir-pH™


Pro chirální analýzy:

 •  CElixir-pH™

Kapiláry se dodávají v praktických kitech obsahujících také potřebné roztoky  – viz níže

PVA

Hlavní charakteristika kapilár:

 • Polyvinylalkohol adsorbovaný na vnitřní povrch kapiláry efektivně eliminuje EOF.
 • Možno separovat proteiny a aminy bez chvostování píků.
 • Příklady aplikací – analýza proteinů při fyziologickém pH, izoelektrická fokusace, analýza malých aniontů.
 • Neobsahuje přídavky činidel.
 • Dodává se ve standardním provedení nebo s rozšířeným detekčním okénkem „bubble cell“.
 • Rozsah pH  2.5 – 9.5.
 • Celková délka – 48.5, 56, 64.5, 71, 125 cm, vnitřní průměr kapilár –  50, 75, 100 µm.
µSIL-DB-1,  µSIL-DB-17
 • Dimethylpolysiloxan dává vnitřnímu povrchu kapiláry µSIL-DB-1 nepolární charakter, µSIL-DB-17 má povrch středně polární – pokrytí tvoří 50% phenyl a 50% dimethylpolysiloxan .
 • Vhodné pro cIEF aplikace, PCR, separaci DNA fragmentů a v případech, kde je potřeba redukovaný EOF.
 • Celková délka – 10 m, vnitřní průměr – 50, 100 µm.
µSIL-FC, µSIL-DNA

Hlavní charakteristika kapilár:

 • Vnitřní povrch kapiláry je pokryt zesítěným polymerem obsahujícím fluor.
 • Povrch je chemicky inertní, hydrofóbní a stabilní v rozmezí pH   2.5 – 10.0.
 • Lze využít při cIEF, separaci proteinů peptidů, uhlovodíků, oligonukleotidů, DNA fragmentů a separaci PCR produktů.
 • Celková délka x vnitřní průměr: µSIL-FC  80 cm x 50 µm, µSIL- DNA  65 cm x 75 µm.
µSIL-WAX
Hlavní charakteristika kapilár:
 • Hydrofobní zesítěný polyethylen oxid účinně maskuje silanolové skupiny.
 • Téměř nulový EOF – vhodné pro CE-MS a separaci proteinů a peptidů při pH 2 – 5
 • Celková délka – 100cm (bez okénka), vnitřní průměr – 50, 100 µm
PEG-100

Hlavní charakteristika kapilár:

 • Polyethylenglykol je polymerně vázaný na stěny kapiláry. Kapiláry jsou vhodné pro hydrofobní proteiny a peptidy.
 • PEG fáze redukuje EOF , což dává analytům více času pro separaci na bázi elektroforetické mobility.
 • Celková délka – 100 cm (bez okénka), vnitřní průměr – 50, 75µm

 


Kapiláry pro elektrochromatografii (CEC)

Kapilára se stacionární fází zlepšuje výsledky analýz hydrofobních látek, které se nerozpouštějí v pufrech pro micelární elektrokinetickou chromatografii. Oproti HPLC se výrazně snižuje spotřeba vzorku a činidel. Kapilární elektrochromatografie je hybridní technikou, která kombinuje separační možnosti CE a LC technik. Použití CE kapilár plněných LC stacionárními fázemi tak nabízí zajímavé možnosti pro dosažení požadované selektivity separace. Při aplikaci CEC módu je nutné pracovat za zvýšeného tlaku (8-12 bar). Zvýšený tlak zabraňuje vzniku mikrobublinek, které by se jinak při atmosferickém tlaku v elektrolytu uvolňovaly jako důsledek působení vloženého vysokého napětí. Účinné odstranění mikrobublinek je nutné jak pro dosažení efektivní separace, tak i citlivosti detekce.

 • Fáze: C18, C8, Phenyl, CN, NH2, Silica
 • Celková délka – 20, 25, 40 cm;  vnitřní průměr – 50, 75, 100 µm; zrnitost 3 µm.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.