Pufry, CE kity

Pufry a roztoky
 • Roztoky pro CE dodáváme hlavně od firmy  Microsolv Technologies,
  dostupné jsou i od firmy  Agilent Technologies
 • Pufry pro použití s CELIXIR, pufry pro stanovení bazických Pufr CEa netrálních  proteinů, pro separaci peptidů, analýzu organických kyselin, chirální separace, pro CE-MS aplikace a celá řada další
 • Všechny roztoky jsou připravovány za přísných podmínek odpovídajících ISO9001.

Kity pro analýzu neutrálních sloučenin, proteinů a peptidů
CElixirSDS, CElixirPro, CElixirPro3
CElixirSDSCelixir kit1
 • Systém je vhodný pro analýzu neutrálních sloučenin.
 • Sada pufrů je kompletní, není potřeba žádných přídavných aditiv
 • Zahrnuje 90 ml akceleračního roztoku, 3 ml iniciačního roztoku a 90 ml rozpouštědla.

Více informací o kitech CElixirSDS.

CElixirPro
 • Sada pufrů vhodná pro analýzu hlavních i dalších typů proteinů, která byla původně navržena pro krevní proteiny.
CElixirPro3
 • Sada pufrů je navržena pro kvantitativní stanovení proteinů a peptidů.
 • Sada je dodávána se vším, co je potřeba k reprodukovatelné analýze mnoha proteinů a peptidů.
 • Separace je vhodné provádět v rozmezí pH 4.0 – 7.2.

Kity pro chirální analýzy, pro separaci amfoterních peptidů, proteinů CElixirpHCelixir Kit pH

Tyto kity byly vytvořeny tak, aby pokryly celé pracovní rozmezí pH a zvýšily přesnost, rychlost  a opakovatelnost analýz při stálém EOF pro kationty a zwitterionty.  K dispozici jsou 3 druhy kitů.

CElixirpH kits pro celou oblast pH (2.5 – 9.2)
 • Sada zahrnuje 5 x 50 ml akceleračního roztoku a 80 ml iniciačního roztoku.
CElixirpH kits pro nízkou oblast pH (2.5 – 4.3 – 6.2)
 • Sada zahrnuje 3 x 50 ml akceleračního roztoku a 80 ml iniciačního roztoku.
CElixirpH kits pro vysokou oblast pH (8.2 – 9.2)
 • Sada obsahuje 2 x 50 ml akceleračního roztoku a 80 ml iniciačního roztoku.

Více informací o kitech CElixirpH.


Kity pro analýzu alifatických organických kyselin a aniontůCelixir OA
CelixirOA
CElixirOA pH2.5 kits
 • Je určen pro přímou detekci bromových, nitritových a nitrátových aniontů.
 • Dodává spolu s 90 ml akceleračního a 30 ml iniciačního roztoku.
CElixirOA pH5.4 kits
 • Je určen pro nepřímou detekci aniontů neabsorbujících UV a obsahuje chromofory, které absorbují při 233 nm.
 • Dodává spolu s 90 ml akceleračního roztoku a 30 ml iniciačního roztoku.
CElixirOA pH8.2 kits
 • Je určen pro nepřímou detekci aniontů neabsorbujících UV a obsahuje chromofory, které absorbují při 233 nm.
 • Dodává spolu s 90 ml akceleračního roztoku a 30 ml iniciačního roztoku.

Více informací o kitech CelixirOA.


Kity pro analýzu alifatických aminů a kationtů
CElixir-PlusCelixir Plus
CElixir-Plus kits pH 4.2
 • Zahrnuje 7 ml kondicionéru a 28 ml separačního pufru, 9 ml iniciačního a 7 ml akceleračního roztoku.

Více informací o CElixirPlus.


 

Kity pro analýzu karbohydrát-deficitního transferinu (CDT) a jeho izoforem
CEoFix CDT kitsCEoFix
 • Tyto kity jsou určeny zejména pro BeckmanP/ACE 500, MDQ nebo PA800 CE, ale mohou být adaptovány i pro jiné přístroje. Jsou na bázi dvouvrstvého dynamického pokrytí, které je používáno u CElixir.
 • Použití pro analýzu CDF, ale i jiných glykoproteinů a izomerů těchto biomolekul.

Kity firmy Agilent Technologies

Kity jsou optimalizovány pro Agilent CE, ale mohou být použity i pro systémy jiných výrobců.

 • pro anorganické anionty
 • pro kationty
 • pro organické kyseliny
 • pro forenzní anionty
 • pro analýzu DNA
 • pro vývoj chirálních metod
 • pro analýzu oligonukleotidů
 • pro analýzu anorganických a organických aniontů společně s kovovými kationty

Více informací naleznete v katalogu spotřebního materiálu pro CE Agilent Technologie Capillary Electrophoresis.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.