Kapalinová chromatografie – příslušenství

HPLC, UHPLC kolony, předkolony, filtry

Kolony firem Macherey-Nagel, Microsolv Technology, SIELC Technologies, SUPELCO, GS-Tek, Agilent Technologies, IMTAKT, Thermo Scientific, Chiral Technologies, Optimize Technologies včetně předkolon. Ostatní firmy: SGE, Hamilton,…

Šroubení, kapiláry pro HPLC

Šroubení pro nízkotlaké i vysokotlaké systémy, speciální šroubení eliminující netěsnosti, ferule, kapiláry SS, PEEK,…

Náhradní díly pro HPLC

Náhradní díly pro pumpy, lampy do detektorů i díly pro další moduly LC a dalších systémů od různých výrobců.

VapLock

Omezuje odpařování organických rozpouštědel z odpadních nádob. K dispozici je široké spektrum „zátek“ (manifoldů) s různým počtem vstupů. Výstupní filtr zabraňuje úniku škodlivin do ovzduší laboratoře