Recyklace rozpouštědel

Recyklace rozpouštědel při izokratické HPLC
SOLVENT TRAKRecycler

Signál z jakéhokoliv HPLC detektoru je spojen se SolventTrakem, který monitoruje a kontinuálně ukazuje úroveň napětí na LCD. SolventTrak automaticky detekuje eluci píků a tyto frakce posílá do odpadu. Čisté, nekontaminované rozpouštědlo odvádí zpět do zásobníku mobilní fáze pro opětovné použití.

Hlavní přednosti přístroje SolventTrek:

  • Unikátní integrační algoritmus pro detekci píků, odvádění frakcí obsahujících sledované analyty i interference do odpadu.
  • Jednoduchá instalace do izokratického LC systému, jednoduché ovládání.Recycler2
  • Úspora až 90 % spotřebovaného rozpouštědla, návrat čistého rozpouštědla do zásobníku mobilní fáze.
  • Integrované validační testy.
  • NIST kalibrační certifikát.

Další informace o SolventTrek.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.