CHIRAL Technologies

Firma Chiral Technologies nabízí širokou škálu chirálních HPLC kolon plněných produkty firmy Diacel. Imobilizované fáze CHIRALPAK  IA™, CHIRALPAK IB™ a CHIRALPAK IC™ tvoří „Platinovou sérii“ kolon.
CHIRALPAK IA a CHIRALPAK IB jsou na bázi 3,5-dimethylfenylcarbamátových derivátů amylosy nebo celulózy, které jsou naneseny na 5 μm částicích silikagelu. Chiral logoCHIRALPAK IC má unikátní chirální selector – cellulose tris 3,5-dichlorofenylkarbamát. Jsou dostupné i preparativní verze těchto fází s 20 μm částicemi – CHIRALPAK IA, CHIRALPAK IC a CHIRALCEL OD-I (ekvivalent k CHIRALPAK IB). Novými přírůstky imobilizovaných produktů jsou  CHIRALPAK IA-3, CHIRALPAK IB-3 a CHIRALPAK IC-3. Jedná se o 3-µm verze imobilizovaných IA, IB a IC chirálních fází.Tyto kolony jsou určeny pro rychlé analýzy, možnost využití ve většině klasických HPLC systémů, vysokoúčinné separace enantiomerů a nabízejí velmi dobrou selektivitu a stabilitu, vysoká kvalita produktů.

Nová generace imobilizovaných kolon jsou CHIRALPAK a CHIRALCEL typu CSPs. Chirální stacionární fáze (CSPs) sestávají ze sférického, vysoce kvalitního silikagelového nosiče, fyzikálně potaženého polymerním chirálním  selektorem (amylóza nebo deriváty celulózy). Nyní jsou dostupné i s 3 μm částicemi. Nabízejí vysokou rychlost separace, tím i zkrácení doby analýzy a zvýšení počtu zpracovaných vzorků. Patří sem: CHIRALPAK AD-3 , CHIRALPAK AS-3, CHIRALCEL OD-3 , CHIRALCEL OJ-3. CSPs produkty označované jako AD-H , AS-H , OD-H , OJ-H ,OB-H  a OC-H  nahradily původně používané zrnění 10 μm za 5 μm, což má za následek výrazně vyšší rozlišení.

Kolony CHIRALPAK

Nové imobilizované kolony CHIRALPAK

Chiralpak-IA ….. amylosa tris (3,5-dimethylfenylkarbamát) na 3 μm nebo 5 μm silikagelu
Chiralpak-IB ….. celuloza tri (3,5-dimethylfenylkarbamát) na 3 μm nebo 5 μm silikagelu
Chiralpak-IC ….. celuloza tris (3,5-dichlorofenylkarbamát na 3 μm nebo 5 μm silikagelu)

Podrobnější informace o kolonách  Chirální HPLC kolony Chiralpak-IA, -IB, -IC.
Tradiční kolony s velikostí částic 10 μm:
Chiralpak ADChiralpak ADChiralcel OB
Chiralcel OCChiralcel ODChiralcel OJ
Chiralcel OGChiralcel OKChiralcel OF
Kolony – H Série (5 μm částice)

Tyto kolony mají identické vlastnosti jako tradiční imobilizované analytické kolony s velikostí části 10 µm. Liší se pouze velikostí částic –  5 µm. Vykazují vysokou účinnost, excelentní rozlišení a širokou použitelnost.

Chiralpak AD-HChiralpak AS-HChiralcel OB-H
Chiralcel OC-HChiralcel OD-HChiralcel OJ-H

Preparativní kolony pro vývoj metod jsou plněny 20 μm částicemi

Podrobnější informace o výše uvedených kolonách  Chirální HPLC kolony Chiralpak.

HPLC Microflow kapilární kolony

Až 4x rychlejší analýza oproti konvenčním HPLC kolonám, až 99 % úspora rozpouštědla (mobilní fáze). Vnitřní průměr kolony  pouze 0.3 mm.

 • CHIRALPAK-IA,  -IB,  -IC,  -AD-H,  -AS-H 
 • CHIRALCEL-OD-H,  -OJ-H
Nové typy chirálních kolon:
 • CHIRALPAK AY, resp. CHIRALPAK AY-H. Jedná se o fáze obsahující amylosa tris(5-chloro-2-methylfenylkarbamát) na 3 μm nebo 5 μm silikagelu.  Vykazující vynikající selektivitu, excelentní rozlišení, je garantována vysoká kvalita fáze.
 • CHIRALPAK OZ, resp. CHIRALPAK OZ-H. Jedná se o fáze obsahující celuloza tris(3-chloro-4-methylfenylkarbamát) na 3 μm nebo 5 μm silikagelu. Vykazují vynikající selektivitu i rozlišení, je garantována vysoká kvalita fáze.
 • CHIRALPAK AZ, resp. CHIRALPAK AZ-H. Jedná se o fáze obsahující amylosa tris(3-chloro-4-methylfenylkarbamát) na 3 μm nebo 5 μm silikagelu. Vykazují velmi dobrou selektivitu, výborné rozlišení, je garantována vysoká kvalita fáze.

Podrobnější informace týkající se nových typů chirálních  kolon  získáte ve druhé části odkazu.

HPLC analytické RP kolony

Kolony pracující v reverzní módu jsou navržené pro práci s mobilní fází voda/organické fáze pro rychlé analýzy s vysokým rozlišení. Tyto kolony jsou vhodné pro práci s vodnými vzorky a rovněž pro LC/MS aplikace.

Chiralpak-AD-3R,(-RH),AS-3R, (-RH),AS-3R, (-RH),AY-3R, ,(-RH)
Chiralcel-OD-R, (-RH),OD-RH, (-RHOJ-RH, (-RH

Podrobnější informace o kolonách Chirální HPLC kolony Chiralpak pro reverzní fázi.

Kolony pro speciální aplikace
 • CHIRALPAK QD-AXCHIRALPAK QN-AX. – kolony  na bázi anexu, vhodné pro enantioselektivní rozlišení chirálních kyselin pomocí HPLC a SFC. Chirální selektory jsou na bázi chinin (QN) a chinidin(QD) derivátů. Jsou kompatibilní s většinou běžných HPLC rozpouštědel ( MeOH, AcCN, THF,1,4-dioxan, chloroform), použitelnost v rozmezí pH 2 – 8. Využití pufrů.
 • Crownpack CR (+) Crownpack CR (-) – tyto kolony obsahují crown ether jako chirální selektor.  Jsou vhodné pro separaci v kyselé mobilní fázi (pH 1-2). Jsou používány pro separaci amino kyselin.
 • Chiralpack WHChiralpack MA(+) – Ligan-exchange kolony vhodné pro separaci sloučenin tvořící komplexy s Cu. Chirální stacionární fáze je v těchto kolonách tvořena amino kyselinami  a jejich deriváty nanesenými na silikagelovém nosiči.Podrobnější informace týkající o Chirálních HPLC kolonách Chiralpak pro speciální aplikace.
HPLC semipreparativní a preparativní kolony

Katalog s podrobnými informacemi o jednotlivých typech naleznete zde.

Předkolony Chiral

jsou dostupné pro všechny kolony analytických i semipreparativních kolony Chiralpak, Chiralcel ve formě kartridžového systému (cartidge + držák předkolony) s různými vnitřními průměry (4-10 mm), různými délkami 10-50 mm a velikostmi částic 3-10 µm.
Výběr vhodné předkolony závisí na konkrétním typu HPLC kolony Chiral.

CHROMTECH chirální HPLC kolony

Tyto kolony jsou vytvořeny na bázi proteinů.

CHIRAL-AGP – kolony na bázi alfa1-acid glykoproteinu. Jsou použitelné pro extrémně široké spektrum aplikací (aminy – primární, sekundární, terciární i kvarterní), kyseliny (silné i slabé), amidy, estery, alkoholy.

CHIRAL-CBH – kolony, u nichž je stabilní enzym Cellobiohydrolasa imobilizována na 5um sferických částicích silikagelu. Jedná se o RP kolonu používanou pro přímou separaci enantiomerů. Má širší aplikační schopnosti než –AGP (např. alkoholy, fenoly, karbonylové sloučeniny, amidy, ethery, sulfoxidy, estery,…).

CHIRAL-HSA – chirálním selektorem ve stacionární fázi je lidský serum albumin. Kolony pracují také v RP módu, mají nejširší aplikační možnosti z této skupiny kolon.

Podrobnější informace o Chromtech chirálních HPLC kolonách.


CHIRAL Technologies – samostatné náplně kolon
 • CHIRALPAK IA
 • CHIRALPAK IC
 • CHIRALCEL OD-I
 • CHIRALPAK AD
 • CHIRALPAK AS-V
 • CHIRALCEL OD
 • CHIRALCEL OJ
 • CHIRALPAK AZ
 • CHIRALPAK AY
 • CHIRALCEL OZ

a další fáze na bázi CSP pro specifické aplikace.

Podrobnější informace o produktech firmy CHIRAL získáte, kontaktujete-li nás na naší e-mailové adrese, případně v katalogu CHIRAL Technologies nebo na webových stránkách CHIRAL Technologies.

Rádi Vám také na požádání zašleme CD obsahující více než 700 aplikací chirálních separací metodou LC.