GS-Tek

HPLC kolony Venusil

jsou vyráběny z vysoce čistých sférických částic silikagelu. Jedinečné vlastnosti těchto kolon jsou dány

také inovativními modifikacemi silikátového povrchu a patentovanou technologií ukotvení jednotlivých fází na matrici (silikagel). Vhodnou modifikací nanopovrchu je dosaženo redukce interakcí mezi povrchovými částicemi silikagelu a polárními sloučeninami, což vede k symetrickým tvarům píků i pro velmi zásadité sloučeniny. Na základě této technologie tak byla vyvinuta řada unikátních kolon, které jsou vhodné pro analýzy vysoce polárních sloučenin. Vysoká reprodukovatelnost je zajištěna vysokou stabilitou fáze a jejím end-cappingem. Částice mají jednotný, sférický charakter se specifickým povrchem 380 m2/g, 200 m2/g nebo 45 m2/g, s jednotným rozměrem pórů 100 Å, 150 Å nebi 300 Å. Všechny kolony jsou plněny za použití speciálního procesu (consistent slurry packing process), pomocí kterého je zajištěno dosažení vysoké stability, životnosti a reprodukovatelnosti.

GC-TEK-LOGO

Hlavní výhody Venusil HPLC kolon:

 • perfektní symetrie píků nezávisle na použitém pH a mobilní fázi
 • široké rozmezí pH (1 – 10.5)
 • možnost použití až do 100% vodné složky v mobilní fázi
 • tolerance kolony k velkým objemům nástřiku
 • široká selektivita k polárním látkám
 • výborná citlivost pro LC-MS, životnost
 • nízká cena

Podle typu aplikace jsou kolony Venusil schopné pracovat v normální, reverzním i iontově výměnném módu.

Venusil XBP  kolony

Venusil XBP C18 kolony mají maximální hustotu vazeb a tedy nejvyšší hydrofobicitu  (nejnižší polaritu). Tím jsou sníženy interakce mezi analytem a silanolovými skupinami. Venusil XBP kolony se také vyznačují výbornou stabilitou při vysokých hodnotách pH. Tyto kolony jsou dostupné s velikostí pórů: 100 Å, 300 Å; specifickým povrchem: 380 m2/g,  45 m2/g; čistotou > 99.999%.

Výhody kolon:

 • inertnost
 • efektivita a odolnost kolony i při použití velkých objemů nástřiku
 • široký rozsah pH (1.5 – 10.0); nízké pH – 0.2 % TFA; vysoké pH – 0.010 M triethylamin.

Venusil XBP kolony jsou dostupné s fázemi: C8, C4, C1, NH2, Phenyl, CN, Silica, SCX, SAX, Diol, XBP-Hilic

 Venusil XBP(L) kolony

XBP (L) C18 kolona má identicky vázané fáze jako kolona XBP C18  s tím rozdílem, že kolona XBP (L) C18 má relativně malý povrch, který umožňuje zkrátit retenční časy některých sloučenin. Tato kolona je vynikající alternativou ke kolonám Hypersil BDS-C18, Hypersil BDS-C8; Zorbax XDB-C18, Zorbax XDB-C8, které však mohou mít delší retenční časy. XBP (L) C18  má relativně velké póry (150 Å) a jsou tedy vhodné i pro separaci větších molekul. Venusil XBP (L) kolony jsou dostupné s fázemi: C18, C8, Silica

Venusil ASB kolony

Venusil ASB kolony jsou speciálně navrženy pro separaci polárních sloučenin při nízkých až středních hodnotách pH, jsou extrémně stabilní i při pH 1. Stacionární fáze je endcappovaná pomocí polárních skupin a je tedy jednou z nejpolárnějších fází mezi kolonami Venusil. Tyto kolony jsou vhodnou alternativou ke kolonám Water Atlantis, Zorbax SB, a dalším „AQ“ kolonám.
Velikost pórů těchto kolon je 150 Å; specifický povrch: 200 m2/g; čistota > 99.999%

Výhody kolon:

 • stabilita při nízkých hodnotách pH
 • excelentní symetrie píků pro bazické (základní) sloučeniny ve srovnání s polárními kolonami jiných výrobců
 • polární fáze C18 – velmi silné separační schopnosti pro velmi polární sloučeniny.
 • možnost použití až 100% vodné složky v mobilní fázi- lepší symetrie píků, retence, efektivita ve srovnání s jinými „AQ” kolonami. Venusil ASB kolony jsou dostupné s fázemi: C18, C8, Phenyl
Venusil AQ-C18

Venusil AQ-C18 kolona byla navržena pro separaci polárních, semi-polárních i nepolárních látek při nízkém až středním pH.  Tato kolona je polárnější ve srovnání s XBP-C18, ale méně polární než ASB-C18. Speciální povrchovou úpravou bylo docíleno kompatibility se 100% vodné složky v mobilní fázi. Proto může být tato kolona používána jako ekvivalentní náhrada za kolony Waters Symmetry, Inertsil C18, Zorbax SB, Atlantis dC18, a další „AQ“ kolony. Tuto kolonu lze použít při pH 1.5-9.0. Velikost pórů těchto kolon je 150 Å; specifický povrch: 380 m2/g; čistota > 99.999%

Venusil SCX

Venusil SCX  kolony jsou založeny na sférických částicích silikagelu s vysokou čistotou (>99.999%), na které je navázána aromatická sulfonová kyselá funkční skupina. Tyto kolony mohou být použity pro separaci, bazických, ve vodě rozpustných látek a také biomolekul. Velikost pórů těchto kolon je 150 Å; specifický povrch: 200 m2/g

Venusil SAX

Venusil SAX  kolony jsou vyráběny ze sférických částicí silikagelu, na kterých je navázána kvarterní amino skupina funkční skupina. Tyto kolony mohou být použity pro separaci kyselin, ve vodě rozpustných látek a také biomolekul. Velikost pórů těchto kolon je 150 Å, případně 300 Å; specifický povrch: 200 m2/g, případně 50 m2/g.

Kolony na bázi polymeru

jsou dodávány ve formě analytických i preparativních kolon. Zrnění 5 μm, 7 μm,10 μm nebo 20 μm.

Separace Bio-molekul

GS-Tek nabízí široké spektrum HPLC kolon pro separaci bio-molekul zahrnující reverzní i normální fáze, ionexy, HILIC  kolony i kolony na principu vylučovací chromatografii. Všechny kolony jsou vyráběny z ultračistého , následně modifikovaného silikagelu.

 • malé peptidy: C18, C8, C4 s velikostí pórů 100 Å, případně 150 Å
 • velké peptidy a proteiny: C8, C4 300 Å, ionexy, HILIC, případně kolony na principu vylučovací chromatografie
 • mono- a oligo-sacharidy na ionexech, NH2 nebo HILIC kolonách
 • polysacharidy: ionexy nebo případně kolony na principu vylučovací chromatografie
 • oligo-nukleotidy: ionexy, RP
 • nukleové kyseliny: ionexy, případně kolony na principu vylučovací chromatografie

Srovnání s jinými typy kolon a stanovení ekvivalentů od jiných výrobců naleznete na několika místech web stránek GS-Tek. Kolony jsou svými vlastnostmi velmi podobné zejména kolonám Zorbax.

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme, kontaktujete-li nás na naší e-mailové adrese, případně je naleznete v souhrnném katalogu GS-Tek nebo na web stránkách GS-Tek.