HALO FUSED-CORE


 

Firma Advanced Materials Technology nabízí UPLC kolony HALO 2 s pevným jádrem a průměrem částic 2 µm.

Hlavní přednosti těchto kolon:
 • 300 000 pater na metr
 • delší životnost oproti klasickým UPLC kolonám
  – používá frity 1 µm, které jsou méně náchylné k ucpání
 • všechny výhody klasických UPLC kolon
  – vysoká separační účinnost
  – rychlé separace
  – užší a vyšší píky => nižší LOD/LOQ
  – vysoká kapacita díky tloušťce separační vrstvy 0.4 µm
Kolony Fused Core 2.7 µmHALO_core_web

HALO kolony jsou UHPLC kolony určené pro rychlou kapalinovou chromatografii plněné sorbentem, jehož částice obsahují pevné jádro. Kolony jsou nabízeny v různých rozměrech a plněné různými typy modifikovaného silikagelu pro použití jak na HPLC, tak na UHPLC přístrojích.

Fused-Core particle technology“  (porézní částice sorbentu obsahuje pevné jádro) zvyšuje počet teoretických pater HPLC kolony oproti kolonám plněných stejně velkými, plně porézními částicemi. Pevné jádro uvnitř sorbentu zvyšuje výkon a separační rychlost kolony.

Kratší difúzní cesta u HALO kolon snižuje axiální disperzi analytů a minimalizuje rozmývání píků. Toto je zvláště výhodné při separaci větších molekul nebo při rychlejších průtocích mobilní fáze.

 • Vstupní frity HALO kolon mají stejnou porozitu jako běžné HPLC kolony (2 µm), což minimalizuje možnost ucpání kolony. Naproti tomu běžné UHPLC kolony s velikostí částic < 2 µm musí používat frity s porozitou 0.5 µm.
 • Pracovní tlak mobilní fáze je poloviční proti tlakům běžným na UHPLC kolonách plněných částicemi o průměru sub – 2 µm.
 • Rozšířené portfolio separačních fází:
  – HALO® AQ-C18
  – HALO® Peptide Phenyl-Hexyl

Bližší informace o Fused-Core particle technology“.

Pro dosažení optimálních výsledků je také potřeba věnovat pozornost HPLC sestavě. Základní informace naleznete v dokumentu „Optimalizace HPLC pro použití s kolonami CORE-SHELL“.

Kolony Fused Core 5 µmHalo_5_w

Jednou ze známých nevýhod kolon s pevným jádrem je jejich nízká kapacita, a tím omezené možnosti separace vzorků s vysokým koncentračním rozsahem jednotlivých komponent. Firma AMT tento problém vyřešila tak, že uvedla na trh kolony s pevným jádrem o průměru 5 µm.

Hlavní přednosti těchto kolon:

 • Robustnost jako standardní kolony 5 µm.
 • Stejný nebo vyšší počet pater než kolony 3 µm.
 • Zpětný tlak až o 40 % nižší než kolony 3 µm.
 • Vyšší produktivita v důsledku zkrácení analýz při vyšším průtoku.

Podrobné informace a objednací čísla všech dostupných fází naleznete v celkovém katalogu HALO CATALOG případně nás kontaktujte na naší e-mailové adrese.

Kolony HALO®1.5

Nové kolony HALO®1.5 jsou založeny na všech výhodách částic Fused-Core®, přináší zvýšenou citlivost a sníženou spotřebu rozpouštědla, což umožňuje využít výhod kapilárních kolon bez námahy specializovaných mikroflow systémů.

Největší výhody kolon s ID 1.5 jsou:

 • Vyšší citlivost oproti běžným UHPLC systémům
 • Vyšší účinnost ionizace ze systémů LCMS
 • Snížená spotřeba rozpouštědla ve srovnání s kolonami s vnitřním průměrem 2.1 mm
 • Snadno implementovatelné mikroflow řešení
 • Je nutno věnovat pozornost systému připojení.
 • Více informací v brožurce zde
Kolony HALO®BIOCLASS

Firma Advanced Material Technology uvedla na trh kolony s pevným jádrem optimalizované pro separaci proteinů, peptidů a glykanů. Tyto kolony se vyrábí s průměrem částic 2, 2.7 µm, 3.4 µm a 5 µm. Podrobné informace naleznete v samostatné brožuře Halo Bioclass Catalog.

Samostatnou kategorii tvoří kolony HALO 1000Å C4 Protein. Tyto kolony mají optimalizovanou porozitu, díky které poskytují užší píky a tím lepší separace. Výhody kolon s optimální porozitou jsou ukázány v aplikačních listech: Halo 1000A C4 Application note 1, Halo 1000A C4 Application note 2.

Kolony HALO®ENVIROCLASS

HALO®ENVIROCLASS je nejnovější skupina produktů z produktové řady Advanced Materials Technology. Obsahují fáze specifické pro konkrétní aplikace až po separace per- a polyfluorovaných alkylových látek (PFAS) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH).

Nabízí řešení pro detekci perzistentních kontaminantů s vysokým dopadem na životní prostředí, jako jsou pesticidy, mykotoxiny, herbicidy a další. To vše je založené na patnáctileté inovativní a důvěryhodné technologii HALO, s důrazem na jedinečné potřeby ekologické laboratoře.

 

HALO® PFAS jsou navrženy pro separaci PFAS s krátkým a dlouhým řetězcemHALO PSAF

s rozvětvenými a lineárními izomery, v souladu s požadavky metodiky EPA.

Výhodné je využití tzv. delay kolonek PFAS optimalizovaných tak, aby se zabránilo interferencím kontaminantů s výsledky vzorku. HALO® PFAS vynikají selektivitou, tvarem píku a retencí, a jsou tak  určené zejména pro rychlé separace s vysokým rozlišením.

PFAS analytická kolona PFAS delay kolonka 
Rozměry (ID x délka, mm)PNRozměry (ID x délka, mm)PN
2.1 x 5092812-4133.0 x 5092113-415
2.1 x 10092812-6134.6 x 5092114-415
2.1 x 15092812-713
2.1 x 25092812-913
3.0 x 5092813-413
3.0 x 10092813-613
3.0 x 15092813-713
3.0 x 25092813-913

HALO®PAH obsahují třífunkční vázanou fázi C18 k zajištění rychlé a účinnéHALO PAHseparace všech 16 standardních PAH sloučenin s hodnotou rozlišení nejméně 1.5 za méně než 5 minut pro EPA 8310 a EPA 610. Jsou velmi dobře kompatibilní s UV, fluorescenční nebo MS detekcí.

 

PAH analytická kolona PAH předkolonka (2.7 µm, 3 ks) 
Rozměry (ID x délka, mm)PNRozměry (ID x délka, mm)PN
2.1 x 5092842-4122.1 x 592842-112
2.1 x 10092842-6123.0 x 592843-112
2.1 x 15092842-7124.6 x 592844-112
3.0 x 5092843-412Holder94900-001
3.0 x 10092843-612
3.0 x 15092843-712
4.6 x 5092844-412
4.6 x 10092844-612
4.6 x 15092844-712

 

Více informací zde.