HALO Fused-Core

 

HALO_2um_w

Firma Advanced Materials Technology představila UPLC kolony HALO 2 s pevným jádrem a průměrem částic 2 µm.

Hlavní přednosti těchto kolon:
 • 300 000 pater na metr
 • Delší životnost oproti klasickým UPLC kolonám
  – používá frity 1 µm, které jsou méně náchylné k ucpání
 • Všechny výhody klasických UPLC kolon
  – vysoká separační účinnost
  – rychlé separace
  – užší a vyšší píky => nižší LOD/LOQ
  – vysoká kapacita díky tloušťce separační vrstvy 0.4 µm

Bližší informace v brožuře HALO 2.

Kolony Fused Core 2.7 µmHALO_core_web

HALO kolony jsou UHPLC kolony určené pro rychlou kapalinovou chromatografii plněné sorbentem jehož částice obsahují pevné jádro. Kolony jsou nabízeny v různých rozměrech a plněné různými typy modifikovaného silikagelu pro použití jak na HPLC, tak na UHPLC přístrojích.

Fused-Core particle technology“  (porézní částice sorbentu obsahuje pevné jádro) zvyšuje počet teoretických pater HPLC kolony oproti kolonám plněných stejně velkými, plně porézními částicemi. Pevné jádro uvnitř sorbentu zvyšuje výkon a separační rychlost kolony.

Kratší difúzní cesta u HALO kolon snižuje axiální disperzi analytů a minimalizuje rozmývání píků. Toto je zvláště výhodné při separaci větších molekul nebo při rychlejších průtocích mobilní fáze.

 • Vstupní frity HALO kolon mají stejnou porozitu jako běžné HPLC kolony (2 µm), což minimalizuje možnost ucpání kolony. Naproti tomu běžné UHPLC kolony s velikostí částic <2 µm musí používat frity s porozitou 0,5 µm.
 • Pracovní tlak mobilní fáze je poloviční proti tlakům běžným na UHPLC kolonách plněných částicemi o průměru sub-2 µm.
 • Rozšířené portfólio separačních fází:
  – HALO® AQ-C18
  – HALO® Peptide Phenyl-Hexyl

Bližší informace o Fused-Core particle technology“.

Pro dosažení optimálních výsledků je také potřeba věnovat pozornost HPLC sestavě. Základní informace naleznete v dokumentu „Optimalizace HPLC pro použití s kolonami CORE-SHELL“.

Kolony Fused Core 5 µmHalo_5_w

Jednou ze známých nevýhod kolon s pevným jádrem je jejich nízká kapacita a tím omezené možnosti separace vzorků s vysokým koncentračním rozsahem jednotlivých komponent. Firma AMT tento problém vyřešila tak, že uvedla na trh kolony s pevným jádrem o průměru 5 µm.

Hlavní přednosti těchto kolon:

 • Robustnost jako standardní kolony 5 µm.
 • Stejný nebo vyšší počet pater než kolony 3 µm.
 • Zpětný tlak až o 40% nižší než kolony 3 µm.
 • Vyšší produktivita v důsledku zkrácení analýz při vyšším průtoku.

Další informace naleznente v brožuře HALO5 Fused Core Columns. Stručný přehled dostupných kolon HALO FUSED-COREPodrobné informace a objednací čísla všech dostupných fází naleznete v celkovém katalogu HALO UHPLC Columns, případně nás kontaktujte na naší e-mailové adrese.

Kolony pro separaci peptidů a proteinůHALO_Bio1_w

Firma Advance Material Technology uvedla nově na trh kolony s pevným jádrem optimalizované pro separaci peptidů a proteinů. Tyto kolony se vyrábí s průměrem částic 2.7 µm, 3.4 µm a 5 µm. Podrobné informace naleznete v samostatné brožuře HALO Protein&Peptides a v brožuře HALO® Peptide Phenyl-Hexyl.

Samostatnou kategorii tvoří kolony HALO 1000Å C4 Protein. Tyto kolony mají optimalizovanou porozitu, díky které dosahují užší píky a tím lepší separace. Výhody kolon s optimální porozitou jsou ukázány ve srovnávací aplikaci Improve Your Analysis of Large Proteins...