IMTAKT

Imtakt LogoIMTAKT  HPLC kolony

Imtakt HPLC kolony jsou vyvíjeny a vyráběny firmou Imtakt Corporation, která má v průmyslové výrobě těchto produktů dlouholetou tradici. Kolony firmy Imtakt poskytují vysoké rozlišení, o 25 – 50 % nižší pracovní tlaky a inovativní technologická řešení.

Kolony Scherzo

Scherzo SM-C18 je první ODS kolona pracující v multi-módech. Vysoce polární látky jsou obtížně zachycovány při RP analýzách bez použití ion-párových aditiv v mobilní fázi. Tyto problémy odstraňuje revoluční struktura fáze nazývaná „Multi-mode ODS“. Kolony umožňují pracovat v multi-separačním modu sestávajícím z aniontové i kationtové výměny, normální i reverzní fáze.

Schéma fungování „Multi-mod“ systému

Imtakt multi

 

 

 

 

Další varianty kolon Scherzo jsou Scherzo SS-C18Scherzo SW-C18.

Stacionární fázi kolon Scherzo SS-C18 a Scherzo SW-C18 tvoří silikagel modifikovaný alkylovým řetězcem (C18) a směsí silných ionexů – kationtově i aniontově výměnných. Schrezo SS-C18 obsahuje více iontově výměnných skupin s menší hustotou alkylových řetězců oproti Schrezo SW-C18.

Scherzo_schema

 

 

Cadenza CW-C18

Cadenza CW-18 je náplň s 3μm silikagelem s 300Å póry, přesto může být použita i pro separaci malých molekul. Tato širokoporézní ODS fáze má několik výhod oproti ODS s klasickými póry:

  • rychlejší eluce analytů
  • lepší tvar píků bazických komponent (drogy/antibiotika)
  • zlepšení odezvy píků pro relativně velké molekuly
  • široký pH rozsah
Cadenza CD-C18

Cadenza CD-C18 zajišťuje vysokou účinnost kolon, nízký zpětný tlak, velmi dobrou separaci hydrofobních komponent, vysokou sterickou selektivitu, vysoký počet teoretických pater při nízkém průtoku mobilní fáze. Vykazuje excelentní separace strukturních isomerů. Při přípravě fáze je využit polymerní endcapping. Prokolony tohoto typu je charakteristická odolnost v širokém rozmezí pH (od pH 1.5)

Cadenza CL-C18

Cadenza CL-C18 kolony obsahují více silanolů na povrchu, což výrazně ovlivňuje retenční aktivitu ionizovaných komponent.

Cadenza HS-C18

Cadenza HS-C18 kolony jsou vhodné zejména pro hydrofobní komponenty, vykazují excelentní reprodukovatelnost. Rychle jsou eluovány velké molekuly – proteiny (>30 kDa), a poté jsou separovány menší molekuly. Kolony umožňují přímý nástřik vzorků (např. séra) bez nutnosti extrakce, čímž se výrazně šetří čas.

Podrobnější  informace týkající se kolon Cadenza naleznete v odkazech Cadenza CD-C18, Cadenza CW-C18, Cadenza CL-C18 a Cadenza HS-C18.

Unison UK-C18

Unison UK-C18 kolony vykazují vysokou účinnost, nízký zpětný tlak, jsou vhodné pro separaci polárních komponent, lze využívat až 100% vodné fáze. Vzhledem k vysoké účinnosti se zpravidla používají tyto kolony kratší, než je zvykem u běžných kolon.

Unison UK-C8

Unison UK-C8 kolony zajišťují optimální hydrofobicitu a elektrostatické interakce – umožňují zkrátit dobu analýzy při zachování uspokojivé separace analytů. Vhodné jsou pro polární i bazické komponenty, lze použít až 100% vodné fáze bez negativního účinku na kolonu.

Unison UK-Phenyl

Unison UK-Phenyl kolony vykazují vysoké rozlišení, nízký zpětný tlak. Jsou vhodné pro analýzu hydrofobních komponent, ale i multi-komponentní separace.

Unison UK-Silica

Unison UK-Silica kolony jsou využívány zejména pro NP separace. Poskytují dramaticky vyšší rozlišení než klasické 5 μm kolony. Tyto kolony jsou ale optimální i pro separace vysoce polárních komponent s mobilní fází např. acetonitril s vodným roztokem acetátu amonného. Použitelnost pro LC-MS.

Unison UK-Amino

Unison UK-Amino kolony umožňují využití vodných i nevodných mobilních fází. Vyznačují se vysokou rychlostí separace a velmi dobrým rozlišením. Jsou vhodné pro LC-MS aplikace. Použití zejména pro separace sacharidů, aminokyselin, ale i vitamínů.

Podrobnější  informace naleznete v přehledu kolony Unison.

Intrada WP-RP

Intrada WP-RP kolony mají 30nm póry a jsou vhodné pro separaci proteinů i jiných velkých molekul do 300.000 Da. Unikátní náplň minimalizuje „carryover“. Optimální polarita povrchu zajišťuje rychlejší eluci polymerů.

Podrobnější informace o kolonách Intrada WP-RP.

Presto FF-C18

Presto FF-C18 – je neporézní ODS kolona s vysokým rozlišením. Tato kolona je tvořena C18 vázanou na monodisperzní 2µm neporésní siliku, je vhodná pro separaci syntetických polymerů i biopolymerů.

Presto FF-C18 nabízí tyto výhody:

  • vysokou účinnost při nízkých průtocích a kompatibilitě s konvenčními HPLC systémy
  • separace polymerů bio i syntetických
  • vysoký počet separovaných píků pro peptidy a proteiny
  • rozdílná selektivita oproti porézní ODS koloně
  • 250 mm dlouhá kolona s 2µm částicemi a vysokým rozlišením

Podrobnější informace, týkající se těchto kolon, naleznete v brožuře Presto FF-C18.

Předkolony IMTAKT

Předkolony jsou dostupné pro všechny kolony Scherzo, Cadenza, Unison ve formě cartridgového systému (cartridge + držák předkolony) v rozměrech 1.2 – 6, 10 mm.

Podrobnější informace o produktech firmy Imtakt lze získat, kontaktujete-li nás na naší e-mailové adrese, případně na webových stránkách Imtakt.