MACHEREY-NAGEL

Kolony Macherey-Nagel jsou určené pro běžné i speciální aplikace. Základními typy jsou NUCLEODUR® a NUCLEOSIL® plněné sorbenty na bázi silikagelu. Dalším typem jsou kolony NUCLEOSHELL® plněné částicemi s pevným jádrem a porézním povrchem (core-shell).

Nabídka je rozšířena o kolony plněné sorbenty LiChrospher a Superspher.

Macherey-Nagel nabízí kolony pro analytické i preparativní aplikace.

Přehledné informace získáte z hlavního katalogu „Macherey-Nagel HPLC katalog.

Jednotlivé typy stacionárních fází, kterými jsou plněny HPLC kolony Macherey-Nagel se vyznačují následujícími vlastnostmi:

NUCLEODUR

Nucleodur je plně syntetický silikagel s vysoce sférickým kulovitým tvarem částic a význačnou povrchovou mikrostrukturou. Je stabilní do tlaků 800 bar. Vyznačuje se nízkým obsahem kovů. Sorbent je určen pro analytické i preparativní kolony a je vyráběn ve velikostech 1.8, 3, 5 a 10 µm. Jsou k dispozici ve dvou velikostech pórů – 110 Å jako standradrní materiál a 300 Å pro separaci biomolekul (peptidy, proteiny).

Základní přehled těchto kolon, včetně aplikačního využití, stability a struktury naleznete v tabulce. Podrobnější informace najdete v katalogu „Kolony NUCLEODUR“ (4.3 MB).

NUCLEOSIL

NUCLEOSIL  je jedním z nejstarších sférických silikagelů v kapalinové chromatografii. Jde o absolutně porézní silikagel typu B – třetí generace)

Tlaková odolnost silikagelových částic NUCLEOSIL je následující:

 • do 100 Å jsou stabilní do tlaku 600 bar,
 • od 120 Å je stabilní až do tlaků 800 bar,
 • od 300 Å je stabilní do tlaků 400 bar.

Sorbent je určen pro analytické i preparativní kolony a je vyráběn ve velikostech  3, 5, 7 a 10 µm.

Základní přehled těchto kolon, včetně interakcí, stability a struktury naleznete v tabulceNUCLEOSIL-přehled.
Podrobnější informace najdete v katalogu Macherey-Nagel NUCLEOSIL® – the original.

NUCLEOSHELL MN_NuklShell_www

Nucleoshell je silikagelový sorbent jehož částice obsahují pevné jádro.

Kolony se vyznačují výbornou reprodukovatelností různých výrobních šarží, vykazují vysoké rozlišení v krátkém retenčním čase při zachování nízkého tlaku. Další výhodou oproti konkurenčním kolonám je vynikající teplotní i pH odolnost v silně kyselých i bazických oblastech.

Tento typ stacionární fáze se vyrábí ve třech modifikacích:

RP 18, Phenyl-Hexyl, PFP a HILIC.

Podrobnější informace o těchto kolonách a předevších zajímavé srovnání s konkurencí, které dokládá vynikající kvalitu NUCLEOSHELL kolon najdete v katalogu „Kolony  NUCLEOSHELL“ (3.2 MB).

Další nabízené kolony jsou plněny sorbenty LiChrospher a Superspher (výrobce firma Merck).

LiChrospher je vysoce čistý sférický silikagel s velmi vysokou velikostí povrchu. Vyrábí ve velikosti 5 µm a pórovitostí 60 nebo 100 Å.
Superspher je sférický silikagel o velikosti částic 4 µm a poskytuje nejlepší účinnost v poměru tlak/separace. Vyrábí se  s póroztou 100 Å.

Přehled těchto nabízených produktů naleznete v tabulce LiChrospher a Superspher.

KOLONY PRO SPECIÁLNÍ TYPY SEPARACÍ

Macherey-Nagel  nabízí chromatografické kolony pro vybrané typy separací:

 • Environmentální aplikace
 • Separace enantiomerů
 • Analýzy biologických makromolekul
 • Analýzy cukrů
 • Gelová permeační chromatografie

Přehled těchto kolon s doporučením pro jednotlivé aplikační oblasti naleznete v tabulce HPLC kolony pro specialni separace. Podrobnější informace najdete v hlavním katalogu „Macherey-Nagel HPLC katalog“ (5.0 MB).

Další vynikající aplikační podporu pro chromatografické separace lze ziskat na stránkách výrobce Macherey-Nagel Application Database.


Hardware HPLC kolon Macherey-Nagel

 • Standardní kolonový systém EC
 • Kartridžový systém (ChromCart) Systém pro malé zrnění (MB)
 • Valco systém (VA) používaný pro některé speciální stacionární fáze
 • Systém VarioPrep (VP) používaný pro preparativní kolony

Bližší informace o jednotlivých typech kolon včetně předkolonkových držáků najdete v odkazu Macherey-Nagel Column Systems nebo v hlavním katalogu „Macherey-Nagel HPLC katalog“, který  lze stáhnout v sekci Katalogy v pravém sloupci (5.0 MB).


Macherey-Nagel Bulk sorbenty

Macherey–Nagel nabízí také bulk sorbenty pro plnění analytických i preparativních kolon:

 • NUCLEODUR pro preparativní chromatografii (od 5 do 50 µm)
 • NUCLEOSIL pro analytickou a preparativní chromatografii (od 3 do 10 µm)
 • POLYGOSIL pro analytickou chromatografii (nepravidelné částice, od 5 do 10 µm)
 • POLYGOPREP pro preparativní chromatografii (nepravidelné částice , směsný silikagel)

Bližší informace o nabízených sorbentech najdete v hlavním katalogu  „Macherey-Nagel HPLC katalog“, který  lze stáhnout v sekci Katalogy v pravém sloupci (5.0 MB).

V případě, že máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat na naší e-mailové adrese.

Kolony Macherey-Nagel  jsou vyráběny v několika uspořádání (použití různého šroubení na vstupu a výstupu kolony):