Microsolv Technologies

MicroSolv Technologies Corp. produkuje Cogent HPLC kolony, které jsou vyráběny zejména v klasickém, výjimečně v kartridžovém provedení (Super-Link System). Kapilární kolony využívají ProteCol systém, ostatní typy, jako jsou
analytické, preparativní, semi-preparativní a Mini-prep kolony používají klasický systém.logo1

 1. Kolony na bázi Silica Typ-C
 2. Kolony na bázi Silica Typ-B
 3. Polymerní kolony JORDI
1. Kolony na bázi Silica Typ-C
Cogent TYPE-C™ Silica

Silica TYPE-CTM je patentovaný typ fáze,  který se vyznačuje sférickými částicemi, speciálním teplotním zpracováním a  nízkým obsahem kovů  (< 10 ppm).

Unikátní povrch TYPE-C Silica™ :
Polární silanolové skupiny Si-OH jsou nahrazeny nepolárními skupinami Si-H.

vzorec

 

 

 

 

 

 

Výhody kolon na bázi Silikagelu Typu-C:

 • Vysoká reprodukovatelnost výsledků získaných na kolonách z různých výrobních šarží – vysoká stabilita při krajních pH (dle uvedené použitelnosti).
 • Mimořádně rychlé ustavení rovnováhy při změně mobilní fáze v důsledku extrémně nízké silanolové aktivity.
 • Možnost modifikace a následné využití ve třech módech (RP, NP, ANP), v některých případech ve dvou módech současně.
 • Možnost současně separovat polární i nepolární látky.
 • Možnost využití v režimu obrácené reverzní fáze (ANP) – náhrada za HILIC, přímá kompatibilita s SPE elucí organickou fází.
 • Jednu kolonu lze použít v normálním i reverzním módu s odpovídajícími mobilními fázemi.
 • Vysoká mechanická odolnost.
 • Teplotní odolnost.
 • Úzká distribuce velikosti pórů.

Cogent TYPE-C™ Silica fáze:

Bidentate C18   Bidentate C8Bidentate C8 300
Diamond Hydrid   UDC-CholesterolSilica-C™ Normal

Podrobný přehled kolon se stacionární fází Cogent Silica Typ-C.

2. Kolony na bázi Silica Typ-B

Přehled kolon se stacionární fází, jejíž základ tvoří silikagel typu B najdete v odkazu Cogent Silica Type-B Bonded Phases.

Cogent HPS™

Kolony Cogent HPS™, Type-B, High Purity Silica se vyznačují extrémně nízkým obsahem kovů, výbornou reprodukovatelností, velkým povrchem,  velikost pórů je 120 Å.
Cogent HPS fáze:  C18, C8, amino, kyano, phenyl, peptid, silica.
V případě modifikace C18, C8 a cyano je aktivita silanolových skupin potlačena dvojitým end-capping.

Cogent hQ™

Kolony  Cogent hQ™  se vyznačují extrémně nízkým obsahem kovů, nejsou endcappované, lehce polární s dobrou symetrií píků, rozsah pH – 2.0-6.0
Cogent hQ fáze:  C18, C8.

Cogent Silica e-Columns™

V kolonách Cogent e-Column je použit materiál Cogent Silica™. Jedná se o silikage typu-B s nízkým obsahem kovů. Tyto kolony jsou odolné a poskytují reprodukovatelné výsledky. Nejčastěji mají kolony rozměry 4 μm – 5 μm s velikostí pórů 100 Å. Kolony tohoto typu jsou používány zejména pro rutinní analýzy.
Cogent e-Columns fáze:  C18, C8, Silica

Cogent UPHOLD C27

Jsou vhodné pro separaci většiny  komponent , nízkomolekulárních látek, např.karboxylových kyselin a jiných vysoce polárních látek, které vyžadují práci s vysokým procentem vodné složky v mobilní fázi.
Více informací o Cogent UPHOLD C27.

Cogent C30

jedná se o materiál se sférickými částicemi s velikostí pórů 200 A. Kolony jsou vhodné pro separaci větších molekul, jako jsou karotenoidy, peptidy a proteiny. Vykazují velmi dobrou stabilitu přes široký rozsah pH (2 – 8), jsou dodávány v s částicemi 5 μm i 3 μm. Kolony Cogent C30 jsou  lepším ekvivalentem kolony YMC  C30 kolony. Více informací o Cogent C30.

Cogent F5

Unikátní pro separaci širokého spektra analytů. Kolony jsou vhodné pro separaci halogenovaných komponent, zejména pro flourovaných. Jsou vhodné pro polohové izomery. Při použití TFAA při nízkém pH jsou vhodné pro efektivní separaci peptidů a jiných biologických separací. Více informací o Cogent F5

Cogent EE™  Normal Phase/Chiral

Chirální kolona Cogent EE™ Chiral je založena na silikagelu typu B, který modifikovaný karbamátem celulózy. Kolona je určena pro separaci směsí chirálních i nechirálních sloučenin. Bližší informace o kolonách Cogent EE™.

3. Polymerní kolony
Kolony Jordijordi

jsou dodávány firmou Microsolv Technologies ve spolupráci s firmou Jordi. Tyto polymerní HPLC kolony jsou vhodné také pro GPC a SEC chromatografii. Mezi nabízené kolony patří Jordi DVB GEL, které jsou schopné eliminovat nedostatky GPC kolon jiných výrobců jako je krátká životnost, limitovanou odolnost proti rozpouštědlům apod. Firma Jordi také dodává kolony na polymerní bázi schopné pracovat jak reverzním (RP) tak i normálním (NP) módu nebo iontově výměnné chromatografii.

Nově jsou v nabídce Jordi Gel xStream, které jsou založeny na patentované technologii polyamidovch sloučenin Tato fáze umožňuje široké použití pro mnoho hydrofobních i hydrofilních sloučenin v reverzním módu. Fáze je schopná pracovat v rozsahu pH 0-14 a může být použita téměř s jakýmkoliv rozpouštědlem, respektive mobilní fází.

Přehled všech typů Jordi kolon najdete v odkaze Jordi Polymeric HPLC Columns.

Kompletní katalog firmy Jordi (2.7 MB)

Firma Microsolv Technologies používá předkolonky dvou typů:predkol1

 • Univerzální systém propojitelný s jakýmkoliv typem kolony

 

predkol2

 • Integrální systém napojitelný na Super-Link (kartridžový) systém

 

 

Podrobnější informace naleznete na stránkách Microsolv Technologies nebo nás kontaktujte na naší e-mailové adrese.