TRAJAN SGE

Firma Trajan dodává kolony SGE Protecol vyznačující se patentovaným designem, vysokou inertností a vysokou kvalitou použitých stacionárních fází. Všechny tyto faktory společně zaručují výborné separační schopnosti.

ProteCol™ HPLC kolony

Existují tři typy kolon Protecol:

  • Amino ProteCol HPLC columns
  • C18 ProteCol HPLC columns
  • C8 ProteCol HPLC columns
  • + Protecol™ Guard Columns – předkolony

více informací naleznete v dílčím katalogu Protecol HPLC kolon.

SGE Protecol capillary columnProteCol™ Capillary Columns

ProteCol™ kapilární kolony jsou navrženy s ohledem na maximální efektivitu a excelentní tvar a symetrii píků. Kombinace PEEKsil™ kolony a spojovací kapiláry s vnitřním průměrem 50 µm ID s nulovým mrtvým objemem umožňuje docílit optimální charakteristiky průtoku a minimální disperzi.

Kolony jsou dostupné v délkách 100 – 150 mm, vnitřním průměrem 100 – 300 µm (I.D), velikostí částic 3 µm a velikostí porů 200-1000 Å.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.