SIELC Technologies

Primesep SHARC
Mixed-Mode CoreShell

SIELC Technologies nabízí revoluční HPLC kolonyLogo Sielc


Primesep®
HPLC kolony, které jsou specificky připravovány pro separace ve směsných modech a jsou schopny separovat na jedné koloně širokou škálu analytů na základě změny složení mobilní fáze. Všechny typy stacionární fáze jsou vhodné pro preparativní chromatografii a hmotnostně-spektrometrické detektory.

Základní přehled dostupných fází:

 • Primesep A, 100, 200, 500 – kyselá fáze
 • Primesep B, B2 – zásaditá fáze
 • Primesep C – fáze-komplex
 • Primesep P – fáze-fenyl
 • Primesep N – kyselá fáze pracující v módu normální fáze
 • Primesep D – silně zásaditá fáze pracující v módu reverzní fáze; určená pro přímý nástřik plasmy
 • Primesep SB – silně zásaditá fáze pracující v módu reverzní fáze
 • Primesep SHARC – na separaci se významně podílí vodíkové vazby
 • CoreSep – unikátní typ Mix-Mode fáze s pevným jádrem

Více informace naleznete v odkaze Sielc Primesep – přehled. Podrobné informace a základní aplikační použití naleznete v Sielc Primesep brožuře.

Nejnovější řadou kolon Primesep jsou HPLC kolony SHARC (Specific Hydrogen-bond Adsorption Resolution Chromatography), kde mobilní fázi tvoří organická rozpouštědla.

Obecný postup pro výběr vhodné kolony a purfu pro vaši separaci naleznete v Method Development Guide.

Firma SIELC Technologies  vychází vstříc svým zákazníkům v případech, kdy se jim nedaří nalézt kolonu pro získání optimálních výsledků s komerčně dostupnými produkty. Příklady speciálně připravených kolon naleznete v  Sielc Primesep Special.


Obelisc R  a  Obelisc N  jsou kolony na bázi  Liquid Separation  Cell ( LiSC) technologie. Tyto kolony nabízejí nové přístupy k separaci malých molekul. Koncentrace pufru, pH pufru a koncentrace organické složky jsou  parametry mobilní fáze, které umožňují úpravu vlastností kolony pro separace komplexních směsí.

Obelisc R i N jsou patentované fáze. Více informací naleznete v brožuře Sielc Obelisc.
Promix  umožňuje účinné rozlišení peptidů a proteinů. Technologie je na bázi kombinace dvou typů interakcí – hydrofobní a iontové. S touto fází lze dosáhnout speciální selektivity a kapacity píků. Úprava množství pufru a organického modifikátoru vytváří nekonečné množství separačních podmínek vhodných pro mnoho typů biomolekul.

Promix AP, MP, SP  jsou opět patentované fáze. Více informací v brožuře HPLC kolony Promix.predkolonka
Předkolonky jsou vyráběny pro přímé napojení k jakékoliv analytické koloně.

Podrobnější informace a specifikace naleznete v přehledu SIELC předkolony.

 

Příklady konkrétních aplikací získáte otevřením následujících souborů:

 • Obelisc®     LC Columns with Liquid Separation Cell Technology
 • Primesep®  Columns, Methods, Applications
 • Primesep®  Separation of Ions  New Alternative to Ion Chromatography
 • Primesep®  Solving Problems of Pharmaceutical HPLC Analysis
 • Promix®      Enter a New Era in Biomolecule Analysis with Promix Columns
  Unsurpassed Selectivity and Peak Capacity for Peptides and Proteins

Pro podrobnější informace nás kontaktujte telefonicky nebo na naší e-mailové adrese,
případně zkuste web stránky firmy  SIELC Technologies.