Supelco

Firma Merck dodává SUPELCO kolony plněné vlastními sorbenty, jako jsou Ascentis, Ascentis Express, Discovery, Supelcosil, Supelcogel, a dále i kolony plněné sorbenty jiných výrobců (aplhaBond, Hypersil, Kromasil, LiChrosorb, LiChrospher, Nucleosil, Spherisorb, TSK-GEL).

Uvedený přehled doplňují kolony určené pro selektivní použití (stanovení PAH, cukrů, organických kyselin i dalších analytů), pro chirální separace, pro gelovou i iontovou chromatografii.

Kolony Supelco
AscentisAscentis

Čtvrtá generace kolon Supelco. Vykazuje velmi dobrou retenci pro široké spektrum látek, vysokou selektivitu, reprodukovatelnost, symetrii píků a stabilitu. Kolony jsou  plněny vysoce čistým sférickým 100 Å silikagelem s velikostí částic 3, 5 a 10 µm. Na výběr jsou kolony v rozměrech od micro (1 mm I.D.) až po preparativní (50 mm I.D.).

V současnosti jsou dodávány fáze různých polarit:
C18, C8, RP-Amide, Phenyl, ale i Silica, případně ES Cyano (pro analýzu v reverzním, i normálním módu, vykazuje HILIC vlastnosti a lze použít ve 100% vodné fázi).

Více informací o těchto kolonách získáte v brožuře Supelco Ascentis HPLC kolony.

 

Ascentis ExpressAscentis expres

Speciální skupinou jsou kolony Ascentis Express.

Ascentis expres obrByly vyvinuty pro rychlou a vysoce účinnou separaci. Jsou ideální volbou pro LC-MS, ale i pro konvenční HPLC systémy. Jejich jedinečnost spočívá ve zpracování částic. Fused-Core částice jsou tvořeny pevným jádrem průměru 1.7 µm a porézním obalem 0.5 µm. Celková velikost částic je tedy 2.7 µm. Ascentis Express mají srovnatelnou účinnost s kolonami plněnými sub-2 µm částicemi, ale pouze poloviční nárůst tlaku na koloně. V současné době jsou dostupné s fázemi C30, C18, C8 (včetně kapilárních velikostí), RP-Amide, Phenyl-Hexyl, Biphenyl, F5 (PFP), ES-Cyano, OH5, HILIC, Peptide ES-C18 (pro separaci peptidů a menších proteinů), AQ-C18.

Základní informace o těchto kolonách získáte v brožuře Supelco Ascentis express.

UHPLC kolony

Firma Supelco nabízí kolony Ascentis Express s různými fázemi i pro UHPLC aplikace.

Kolony DiscoveryDiscovery HPLC

Kolony Discovery vynikají velmi dobrou selektivitou, reprodukovatelností, excelentní retencí a rozlišením pro polární analyty i dlouhou životností. Jsou méně hydrofobní než klasické C18 fáze. Tyto kolony jsou vhodné pro analýzy, v nichž je použito vysoké procento vodné složky v mobilní fázi.

Discovery kolony pro malé molekuly (<2000 MW)
 • C18 a C8 – pracující v reverzním módu, všestranné, jsou vhodné pro LC-MS
 • HS C18 – nepolární, pracující v reverzním módu, nízký bleeding, vhodné pro LC-MS
 • RP-Amide C16 – polarní, palmitamidopropylová fáze pracující v reverzním módu
 • HS F5 – pentafluorophenylová fáze pracující v reverzním módu (pro analýzu bazických a halogenových sloučenin)
 • Cyano – kyanopropylová fáze pracující v reverzním módu s nižší hydrofobicitou než C18 nebo C8 a výbornou selektivitou
 • HS PEG – polyethylenglykolová fáze pracující v reverzním módu  (pro analýzu fenolických sloučenin)
Discovery kolony na bázi ZrO2 – pro HPLC metody pracující při extrémním pH a teplotách

Zr-PBD – fáze složená z polybutadienem pokrytých částic zirkonia, pracující v rozmezí pH 1 – 13 a teplotách do 100 °C (extrémně až do 150 °C ve speciálním uspořádání). Tato fáze má podobnou selektivitu jako fáze C18-silika, avšak s lepší teplotní stabilitou a pH.

Zr-PS – fáze složená z polystyrenem pokrytých částic zirkonia a v rozmezí pH 1 – 13 a teplotách do 100 °C (extrémně až do 150 °C ve speciálním uspořádání).

Zr-Carbon – fáze složená z uhlíkem pokrytých části zirkonia a určená pro separaci isomerů. Tato kolona pracuje v rozmezí pH 1 – 14 a teplotách do 100 °C (extrémně až do 200 °C ve speciálním uspořádání).

Zr-CarbonC18 – fáze C18 vázaná na uhlíkem pokryté částice zirkonia kombinující tvarovou selektivitu a dělení. Tato kolona pracuje v rozmezí pH 1 – 14 a teplotách do 100 °C (extrémně až do 200 °C ve speciálním uspořádání).

Discovery kolony pro biomolekuly

BIO GFC – jsou dostupné s velikostí sférických částic 5 µm a s rozměrem pórů 100 až 2 000 Å. Úzká distribuce velikostí pórů i samotných částic zajišťuje vyhovující efektivitu a reprodukovatelnost kolony.

BIO PolyMA-SCX  – efektivní, kationtově výměnné interakce na částicích na bázi polymerů, vhodná  pro separaci proteinů a peptidů

BIO PolyMA-WAX – efektivní, aniontově výměnné interakce na částicích na bázi polymerů, vhodná pro separaci proteinů a peptidů

BIO Wide Pore C5 – fáze vyznačující se nízkým bleedingem je vhodná i pro LC/MS aplikace. Kolony  použitelné pro analýzy proteinů a hydrofobních peptidů. Nyní také dostupné v rozměru  0.18 mm ID.

BIO Wide Pore C8 – středně hydrofobní fáze (mezi C4/C5 a C18), je vhodná pro analýzu peptidů a nízkomolekulárních peptidů.

BIO Wide Pore C18 – vysoce hydrofóbní fáze vhodná pro analýzu syntetických i přírodních peptidů a pro mapovaní peptidů. Nyní také dostupná v rozměru 0.18 mm ID.

Více informací získáte v brožuře Discovery Bio.

Discovery LC/MS kolony
 • vykazují vlastnosti, které vyžadují LC/MS aplikace
 • C18 a C8
 • HS C18
 • BIO Wide Pore C5
 • BIO Wide Pore C8
 • BIO Wide Pore C18 
SUPELCOSIL

velmi kvalitní kolony na bázi silikagelu s více než 40 typy vázaných fází, ve velikostech od mikrobore přes analytické až po preparativní. Mezi nejznámější a nejpoužívanější patří: Supelcosil LC-18, Supelcosil NH2, Supelcosil ABZ+Plus, Supelcosil LC-PAH a další ….

Podrobnější informace získáte na stránkách SupelcoSil HPLC Columns.

Supelco apHera

Supelco apHera jsou kolony speciálně vyvinuté pro aplikace vyžadující velký rozsah pH (pH = 2 – 12). Jsou dostupné ve dvou základních modifikacích apHera Reversed-Phase a apHera Amino.

Kolony apHera Reversed-Phase jsou vhodné především pro separaci bazických látek, peptidů a proteinů. Podrobnější informace naleznete v brožuře Supelco apHera Reversed-Phase.

Kolony apHera Amino jsou vhodné především pro separaci mono- a oligosaccharidů, organických kyselin a dalších polárních látek. Podrobnější informace naleznete v brožuře Supelco apHera Amino.

Předkolony Supelco

Supelco předkolony jsou dostupné v různých rozměrech i provedeních pro kolony Ascentis, Ascentis Expres, Discovery, Discovery BIO, Discovery Zr, SUPELCOSIL, SUPELCOGEL.

Podrobnější informace získáte v jednotlivých katalozích SUPELCO v sekcích výše, případně nás kontaktujete na naší
e-mailové adrese .


Kolony plněné sorbenty jiných výrobců alphaBond

 Hypersil Kromasil Nucleosil
 Lichrospher Lichrosorb Spherisorb
 TSK Gel


Firma SUPELCO dodává:

CHIRÁLNÍ KOLONY Astec
 • Astec CHIROBIOTIC™ Chiral
 • Astec CYCLOBOND™ Chiral
 • Astec Copper Ligand Exchange
 • Protein Based Chiral
 • Astec Polycyclic Amine Polymer Chiral (P-CAP, P-CAP-DP)
ACHIRÁLNÍ KOLONY Astec
 • Astec kolony na bázi polymeru
 • Astec kolony na bázi silikagelu

Podrobnější informace Vám rádi poskytneme, kontaktujete-li nás na naší e-mailové adrese, případně je získáte v sumárním katalogu Supelco, v minikatalozích nebo na stránkách Supelco.