Thermo Scientific

Firma Thermo Scientific dodává kolony s náplněmi různých typů od Hypersil TM (jedna z prvních fázi se sférickými částicemi, přes Hypersil BDS (jedna z prvních deaktivovaných silikátových fází) až po Hypersil Gold (nejnověji vyvinutá fáze pro lepší separace). Další kolony dodávané firmou Thermo Scientific jsou kolony s fázemi  Biobasic, HyperGEL, HyperREZ XP, Aquasil, HyPurity, Betasil a další.

Kolony Thermo ScientificThermo_logo_w

Hypersil Classical

Tyto kolony zahrnují širokou škálu fází, mají vysokou účinnost, efektivitu, citlivost a životnost. Kolony Hypersil Classical jsou dostupné s velikostmi částic 3 µm a 5 µm. Vnitřní průměr kolon činí  2.1 až 4.6 mm.

Hypersil 100 C18Hypersil 100 C8Hypersil APS-2
Hypersil CPSHypersil CPS-2Hypersil Duet C18/SAX
Hypersil MOS, MOS-2Hypersil ODSHypersil ODS-2
Hypersil PhenylHypersil Phenyl-2Hypersil SAS  (C1)
Hypersil SAXHypersil Silica
Hypersil Green PAH

Tyto kolony jsou speciálně určené pro analýzu PAH. Umožňují rychlé analýzy 16 PAH během 4 minut. Velikost částic 3 a 5 µm, kolony se nabízí v různých rozměrech.

Hypersil BDS (Base Deactivated Silica) kolony

Kolony jsou plněny deaktivovaným sorbentem Silica s velikostí částic 3 µm a 5 µm, vnitřní průměr kolon je od 2.1 do 4.6 mm.

Hypersil BDS C18Hypersil BDS C8Hypersil BDS Cyano
Hypersil BDS Phenyl
Hypersil GOLD kolony

Tyto nové LC a LC/MS kolony, plněné vysoce čistým sorbentem Silica, poskytují symetrické píky. Jsou dodávány pro kapilární a standardní HPLC separace, ale i jako preparativní kolony. Běžné rozměry kolon jsou od 75 µm do 4.6 mm ID a délky 20 – 250 mm, velikost částic 1.9 µm – 12 µm.

Hypersil GOLDHypersil GOLD C8Hypersil GOLD C4
Hypersil GOLD aQHypersil GOLD PFPHypersil GOLD Phenyl
Hypersil GOLD CNHypersil GOLD AminoHypersil GOLD AX
Hypersil GOLD SAXHypersil GOLD SILICA
UHPLC kolony Hypersil GOLD

Pro UHPLC analýzy jsou určeny zejména kolony řady HypersilGold s velikostí částic pod 3 µm.

HyperCarb kolony

Tyto kolony jsou plněny 100% porézním grafitickým uhlíkem a jsou stabilní při extrémních pH (0 – 14)  a vysokých teplotách. Jsou navrženy zejména pro separaci a strukturně příbuzných analytů.

Hypercarb Columns – kolony s ID 2.1 mm – 4.6 mm a velikostí částic 3 µm, 5 µm a 7 µm.
Hypercarb Cappilaries – kolony s ID 0.075 mm – 0.5 mm a velikostí částic 5 µm.

HyperREZ XP kolony

HyperREZ jsou polymerní kolony určené pro analýzu karbohydrátů, alkoholů apod. Kolony jsou odolné vůči vysokým teplotám, pracující při nízkém pH.

HyperREZ XP – Ca2+HyperREZ XP – Pb2+HyperREZ XP – H+
HyperREZ XP – Na+HyperREZ XP–Oragnic AcidHyperREZ XP–Sugar Alcohol
HyperGEL kolony

Tyto kolony jsou vhodné pro separace vodou rozpustných polymerů. Kolony jsou plněny makroporézním hydrofilní polymerem, který poskytuje minimální povrchové interakce a výbornou mechanickou a chemickou stabilitu.

HyperGEL OP5HyperGEL OP10HyperGEL OP25
HyperGEL OP30 apodHyperGEL AP30HyperGEL AP40 apod
Premiere kolony

AQUASIL C18 kolony
Polárně encappovaná C18 fáze, analýzy umožňují použití vysokého procenta vodné složky v mobilní fázi
AQUASIL C18 Capillaries: kolony s ID 0.1 mm – 0.50 mm a velikostí částic 3 µm a 5 µm
AQUASIL C18 Columns: kolony s ID 1.0 mm – 4.6 mm a velikostí částic 3 µm a 5 µm

BETASIL kolony

Tyto kolony jsou plněny deaktivovaným sorbentem Silica typu B (100 Å) s velikostí částic 3 µm a 5 µm a jsou nabízeny s širokým výběrem fází:

BETASIL – C1BETASIL – C1BETASIL C6
BETASIL C8BETASIL CNBETASIL Diol
BETASIL PhenylBETASIL Phenyl/Hexyl
BetaBasic kolony

Kolony jsou plněny deaktivovaným sorbentem Silica typu B s velikostí částic 3 µm a 5 µm, mají dobrou stabilitu, reprodukovatelnost a rozlišení. Jsou určeny převážně pro separace malých molekul, popřípadě i  peptidů a proteinů.

BetaBasic 18 ColumnsBetaBasic 18 CappilariesBetaBasic 8 Columns
BetaBasic 4 ColumnsBetaBasic CN ColumnsBetaBasic Phenyl Columns
BetaMax kolony

Nabízeny jsou tři druhy kolon pro analýzu kyselých, bazických a neutrálních analytů.

BetaMax AcidBetaMax BaseBetaMax Neutral
HyPURITY kolony

Tyto kolony jsou plněny vysoce čistým sorbentem Silica (190 Å) a jsou vhodné jak pro separace malých molekul, tak i pro analýzu peptidů.

HyPURITY ADVANCE ColumnsHyPURITY AQUASTAR Columns
HyPURITY C18 ColumnsHyPURITY C18 Cappilaries
HyPURITY C4 ColumnsHyPURITY C8 Columns
HyPURITY Cyano Columns
PRISM kolony

PRISM kolony jsou plněny deaktivovaným sorbentem Silica typu B (100 Å) a jsou navržené pro analyty vytvářející interakce s urea skupinou zakotvenou na řetězci C12.

PRISM RP
PRISM RPN
BioBasic kolony

BioBasic kolony jsou dostupné v reverzní fázi nebo jako iontoměničové kolony a jsou navržené pro analýzu proteinů, peptidů
a dalších biomolekul.

BioBasic 18 ColumnsBioBasic 8 ColumnsBioBasic 4 Columns
BioBasic SEC (Size Exclusion) Columns
Iontoměničové kolony
BioBasic AX ColumnsBioBasic SCX Columns
BioBasic SCX Cappilaries (vnitřním průměrem 500–75 µm)

 


Předkolony Thermo predkolona 1

Ke všem fázím Thermo  jsou dostupné odpovídající předkolony v různých rozměrech (ID) a velikosti částic (3, 5 µm). Lze je rozdělit do dvou typů:

  • Javelin guard colums – předkolony nevyžadují držák před kolony,predkolona 2 lze je přímo našroubovat do jakékoliv kolony, dotáhnutí rukou
  • UNIGUARD Direct holderdrop-in guard columns pro přímé napojení předkolony v držáku předkolony lze vyměňovat jednotlivé cartridge, délka 10 mm

Více informací získáte  v katalogu.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.