GC předkolony

GC předkolony

Předkolony (též nazývané „retention gaps“) jsou standadrní fused-silica kapilární kolony většinou bez separační vrstvy. Jsou dodávány v běžných délkách a průměrech 0.1 – 0.53 mm (ID) buď jako neupravené nebo různými postupy deaktivované.

Nejčastější aplikační použití:

  • ochrana GC kapilárních kolon před nežádoucí kontaminací – prodloužení životnosti analytické kolony
  • spojovací kapilára mezi analytickou kolonou a hmotnostním detektorem snížuje bleeding a tím i kontaminaci detektoru
  • retenční gap instalovaný do iontového zdroje MS se využívá k výměně analytické kolony bez zavzdušnění MS
  • „bult –in“ neboli integrované předkolony nevyžadují instalaci spojky mezi předkolonu a kolonu

Přehled dostupných předkolon:

V případě dotazů nás neváhejte .