GS-Tek

GS-Tek (General Separation Technologies)

Kapilární kolony

Firma GS-Tek je jedním předních výrobců kapilárních kolon pro plynovou chromatografii v USA. Jejich kolony

GC-TEK-LOGO

vykazují vysokou kvalitu i účinnost. Jsou vysoce hodnoceny zejména vzhledem k jejich dlouhé životnosti, vysoké kvalitě i excelentní reprodukovatelnosti výsledků. Tyto kolony vykazují také vynikající shodu s běžně používanými kolonami, jakými jsou např. HP nebo DB kolony – GS-Tek GC kolony přehled. Jsou označovány GsBP (General separation Bonded Phase). K běžnému sortimentu patří fáze polysiloxanové, polyethylenglykolové fáze, PLOT kolony, kolony pro MS aplikace, tedy všechny typy klasických fází. Firma GS-Tek dodává i kolony připravované přesně podle požadavků uživatelů. K základní nabídce patří i náplňové kolony a sorbenty pro jejich přípravu.

Stručný přehled jednotlivých typů stacionárních fází a jejich vlastností 

Kompletní katalog produktů firmy GS-Tek (6.15 MB)

Náplňové kolonyPacked-Col-1

Nabídka náplňových kolon i individuálních náplní od firmY GS-Tek je velmi rozsáhlá. Náplňové kolony (skleněné i nerezové) jsou dodávány pro různé typy plynových chromatografů. Mohou být plněny sorbenty nebo fázemi na specifických nosičích (příklady jsou uvedeny v následujícím textu).

Hlavní typy sorbentů:

 • Porapaky
 • Hayesepy
 • Chromosorby
 • Alumina
 • Molekulová síta
 • Carbotrapy a Carbopacky
 • Carboxeny
 • Silikagel
 • Fáze na bázi OV na specifických nosičích
 • Fáze na bázi DC-methylsilikonu na specifických nosičích
 • SP fáze na specifických nosičích
 • Carbowaxy na specifických nosičích

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.