Macherey-Nagel

Macherey-Nagel

Výrobní program GC kapilárních kolon Macherey-Nagel zahrnuje více než 40 různých stacionárních fází v celém rozsahu polarit. Každá kolona je dodávána s MN_LOGO_HRwwwcertifikátem a testovací směsí. Kolony jsou dostupné ve vinutí 5″ nebo 7″. Základní přehled GC kapilárních kolon najdete v odkaze Macherey-Nagel GC kolony OPTIMA.

Mezi unikátní patentově chráněné stacionární fáze patří středně polární fáze OPTIMA δ-3 a OPTIMA δ-6 s autoselektivitou, které jsou určeny pro separaci polárních analytů schopných indukovat dipólmoment ve stacionární fázi (stacionární fáze je analyty polarizována). Teplotní stabilita je obdobná jako u nepolárních stacionárních fází (340/360 °C). Jsou ideální volbou pokud jste nuceni použít pro separaci polárních nebo těkavých látek kolonu s vyšší teplotní odolností. Bližší informace o těchto unikátních kolonách naleznete v odkaze Macherey-Nagel GC kolony OPTIMA δ-3 a OPTIMA δ-6.
Ukázka separace těkavých látek OPTIMA δ-6 VOC analýza.MN_delta_www1

Samostatnou skupinu GC kolon tvoří kolony pro speciální aplikace uvedené v tabulce.

Bližší informace o kapilárních kolonách pro plynovou chromatografii od Macherey-Nagel najdete v katalogu GC (2.3 MB).

Nabídka GC kolon od Macherey-Nagel je doprovázena bohatou aplikační podporou Macherey-Nagel aplikační databáze. V případě, že máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat na naší
e-mailové adrese.

 

AplikaceKolona
Chirální separaceFS-LIPODEX a HYDRODEX
Biopaliva
Analýza methanoluOPTIMA BioDiesel M
FAMEOPTIMA Biodiesel F
Gylceroly a triglyceridy OPTIMA Biodiesel G, OPTIMA 1-TG, OPTIMA 17-TG
Ostatní
AminyOPTIMA 5 Amine,
FS-CW 20 M-AM
PetrochemiePERMABOND P-10
NEL C10-C40OPTIMA 5 HT
Těkavé látkyPERMABOND SE-54 HKW
 SilanyPERMABOND Silane
 DiethylenglykolPERMABOND CW 20 M-DEG

Nabídka Macherey-Nagel pro plynovou chromatografii zahrnuje také řadu příslušenství pro GC:

MN_derivat_www

Pokyny pro výběr vhodného derivatizačního činidla najdete v katalogu GC (2.3 MB).

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.