Quadrex

Quadrex Corporation

Firma Quadrex vyrábí křemenné kapilární kolony potažené polyimidem (maximální teplota 390 °C), které jsou použitelné pro mnoho GC aplikací, ale i kolony s hliníkovým obalem (maximální teplota 440 °C) pro vysokoteplotní Quadrex_logoaplikace, jako jsou analýzy  ropných produktů, vosků a triglyceridů a dalších látek. Patentovaná technologie Polymer Height Augmentation Technology (PHAT) umožňuje vyrábět kolony s vázanou fází  (Bonded Phaze) s tloušťkou filmu až do 18 µm, což je specialita firmy QUADREX Corporation. Kolony s extrémě tlustým filmem mohou nahradit náplňové kolony nebo PLOT kolony. Inertní Ultra ALLOYTM nerezové kolony jsou vyráběny patentovanou  vícestupňovou technologií, kdy fáze je nanášena postupně v pěti vrstvách na předupravený inertní povrch nerezové kapiláry.

Všechny Quadrex kolony vykazují výbornou selektivitu, reprodukovatelnost a vynikající teplotní stabilitu.

Stručný přehled jednotlivých typů stacionárních fází a jejich vlastností Quadrex GC kapilární kolony – tabulka.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.