Supelco

Kapilární GC kolony

Firma SUPELCO dodává na trh kapilární kolony pro GC a GC-MS systémy. Rozsáhlá nabídka zahrnuje kapilární a pro některé specifické aplikace i náplňové kolony.  Zejména kapilární kolony jsou používány pro analýzy v oblastech jako je životní prostředí, potravinářství, ropný, či farmaceutický průmysl, ale i další oblasti. Kolony vykazují výborné vlastnosti, jako je nízký bleeding, inertnost, zvýšená odolnost, nízké detekční limity, umožňují snadnou spektrální identifikaci, velmi dobré rozlišení, zkrácený čas analýz, ale i dlouhou životnost kolon. SUPELCO dodává i kolony s vysokou teplotní odolností a stabilitou, kolony vhodné pro 2D-GC, kolony pro rychlou chromatografii a celou řadu dalších.

Supelco-Logo
Stručný přehled jednotlivých typů stacionárních fází a jejich vlastností
Supelco GC kapilární kolony – tabulka.
Podrobný popis jednotlivých typů stacionárních fází a jejich vlastností
Supelco GC kapilární kolony – Selection Guide.
Náplňové GC kolonyPacked-Col

Nabídka náplňových kolon (skleněné i nerezové pláště) zahrnuje produkty pro různé typy GC systémů.
Firma SUPELCO dodává i samostatné kolonové „pláště“, ale i širokou škálu náplní – sorbenty i fáze nanesené na příslušném nosiči.

Hlavní typy sorbentů:

 • Porapaky
 • Hayesepy
 • Chromosorby
 • Alumina
 • Molekulová síta
 • Carbotrapy a Carbopacky
 • Carboxeny
 • Silikagel
 • Fáze na bázi OV na specifických nosičích
 • Fáze na bázi DC-methylsilikonu na specifických nosičích
 • SP fáze na specifických nosičích
 • Carbowaxy na specifických nosičích

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.