Trapy pro odstranění kyslíku

Model 1000

Vysokotlaký, poniklovaný ocelový válec naplněný vysokokapacitním adsorbentem kyslíku. Výjimečně účinný s méně než 30 ppb kyslíku na výstupu. Chrání kapalnou fázi v HPLC kolonách před oxidací a jsou zvláště užitečné pro kapilární kolony. Obsahuje 500g adsorbentu, schopného odstranit přes 1 l kyslíku při standardní teplotě a tlaku. Šroubení: 1/4″

Big Trap – Oxygen (Trajan)

Vysokokapacitní filtr ideální pro hromadné čištění, který lze použít tam, kde je několik přístrojů připojeno k jednomu zdroji plynu.
Slinuté frity z nerezové oceli zabraňují kontaminaci částicemi.
Má objem 750 cm3 navržený s jmenovitým tlakem až 250 psig. Šroubení: 1/8″, 1/4″

Big Oxygen Trap – BOT-2/-4

Velikost: 750 cc, pro koncentraci 50 ppb s maximálním tlakem 250 psig.
Pro účinné čištění plynu je filtr vybaven fritami, které zachycují drobné mechanické nečistoty.
Šroubení: 1/4″, 1/8″

0T1 series Economy – 0T1-20T1-4OT1 series Economy

Velikost:  75 cc, pro koncetraci 50 ppb s maximálním tlakem 250 psig.
Šroubení: 1/8″, 1/4″

Oxiclear DGP-R1Oxiclear DGP-R1

≤ 1 ppm O2 na výstupu, kapacita 8.5 m3. Odstraňuje kyslík, stopy vlhkosti a organických sloučenin. Šroubení: 1/8″, 1/4″

Supelpure-O, Oxygen/Moisture trapSupelpure-O, OxygenMoisture trap

 • Velikost 120 cc – 2 ppb O2 na výstupu, kapacita 0.5 litru O2,1.5 g vlhkosti
 • Velikost 750 cc – 2 ppb O2 na výstupu, kapacita 2.3 litru O2, 10.2 g vlhkosti
 • Účinné čištění plynů pro více přístrojů
 • Odstraňuje také CO, CO2, NH3, alkoholy, alifatické a aromatické uhlovodíky, aminy, diethylether, sirné sloučeniny
 • Také v provedení S-Trap (1/8“)
 • Šroubení: 1/8″, 1/4″ (120 cc)
 • Šroubení: 1/4″, 1/2″ (750 cc)

Oxygen Trap T-300-1 a T300-2 VICIOxygen Trap T-300

Odstraňuje O2 a menší množství vlhkosti. Snižuje koncentraci uhlovodíků z řádu ppm na úroveň ppb. Šroubení: 1/8″, 1/4″

Glass Indicating Oxygen Trap

Indikační trap k vysokokapacitnímu kyslíkovému trapu s kapacitou 45 cc, koncentrací látky 5 ppb, talekm 100 psig.
Šroubení: 1/8″, 1/4″

Super Clean (In-Line Design) Gas Purifier

Instalace a výměna čističky Click-On je jednoduchá a eliminuje riziko poškození přípojek plynového potrubí přílišným utažením. Jednoduše připojte konektory k plynovému potrubí, nainstalujte čističku a ručně utáhněte konektory. Neobsahuje nacvakávací konektory, ty je nutné zakoupit před prvním použitím.

Jednotlivé výměnné kartridže:

 •  moisture
 •  oxygen
 •  hydrocarbons
 •  triple, moisture/oxygen/hydrocarbons
 •  combi (moisture/hydrocarbons)

Šroubení: 1/8″, 1/4″

Více informací zde.