FLASH kolony

Flash Chromatografie

Flash chromatografie je metoda pro rychlou preparativní separaci v plastových kolonách plněných různými typy sorbentů. Používají se vysoké  průtokové rychlosti mobilní fáze (10 ml/min až 300 ml/min). Množství vzorku může být od několika miligramů až po stovky gramů.
Flash chromatografie je používána  např. ve farmaceutickém vývoji, při čištění různých vzorků, přečišťování přírodních produktů a při dalších aplikacích.


FLASH kolony firmy Applied Separations

Široká nabídka náplní FLASH kolon firmy Applied Separations je uvedena v tabulce:Flash1

– Silica
– Octadecyl
– Octyl
– Phenyl
– Cyclohexyl
– Butyl
– Ethyl
– Methyl
– Cyanopropyl
– Cyanopropyl (unendcapped)
– Florisil
– Alumina (neutral, acidic or basic)
– Diol
– Carboxylic Acid
– Benzenesulfonic Acid
– Aminopropyl
– Primary/Secondary Amine
–  Diethylamino
– Quaternary Amino
– also a wide range of polymeric
packings, e.g. functionalized
styrene divinyl benzene

Kartridže jsou použitelné pro většinu běžně dostupných instrumentů.  Každá kartridž je speciálně testována při 100 psi, aby nedocházelo k nežádoucímu „podtékání“. Výhodou je široká nabídka náplní a nezanedbatelná je i příznivá cena uvedených produktů.

Podrobnější  specifikace o uvedených Flash kolonách (Applied Separations).

Dodáváme i prázdné Flash kolony, které lze naplnit různými typy sorbentů (Silikagel, reverzní  fáze nebo ionexy).


Produkty pro flash chromatografii od Macherey-NagelMN_flash_www

Macherey-Nagel nabízí jak příslušenství pro nízkotlakou flash chromatografii, tak materiál pro vysokotlaké uspořádání do tlaků 15 bar/220 psi (12 bar pro patrony s množstvím sorbentu nad 200 mg). Macherey-Nagel v rámci svého programu „Ready to use“ nabízí kolony kompatibilní s nejčastěji používanými Flash systémy firem Teledyne ISCO, Biotage a Interchim® puriFlash® systems. Všechny typy CHROMABOND Flash RS kolon jsou za použití vhodných kitů (příp. u RS 800 a RS 1600 je nutné použít adaptéry) použitelné ve „stand alone“ uspořádání. Macherey-Nagel nabízí celou řadu sorbentů pro analytickou (POLYGOSIL, do 10 µm) nebo preparativní (POLYGOPREP, nad 10 µm) flash chromatografii: Silikagel, C18 ec, NH2, OH, CN, Alumina A, Alumina N, Alumina B.

Macherey-Nagel vyrábí také sorbenty pro Flash chromatorafii spravidelným sférickým tvarem částic CHROMABOND Flash RS SPHERE. Tyto sorbenty mají velikost částic 15 nebo 25 µm a vyznačují se lepší separací a větší kapacitou. To umožňuje zpracovat větší množství vzorku a dosáhnout vyšší výtěžnosti.

Pro kolonovou chromatografii jsou dodávány následující typy sorbentů:

 • Silikagel FIA s fluorescenčním indikátorem pro vizualizaci skupin C-H při testování paliv dle normy DIN 51791 a ASTM D 1319-58T
 • Standardní silikagel 60
 • Oxid hlinitý (Alumina)
 • Florisil
 • Kieselguhr
 • Polyamid 6
 • Celulóza

Bližší informace najdete v katalogu SPE Macherey Nagel na str. 57-65 (5.4 MB).


Supel Flash kolony firmy SUPELCO

Supel Flash kartridže firmy SUPELCO obsahují ultrarčistý silikagel nebo sorbenty s vázanou fází. Kartridže vykazují vysokou účinnost, symetrii píků, vysokou kapacitu, nezpůsobují rozklad komponent.Standardní SupelFlash kartridže mají female luer lock fitingy a male slip luer fitingy na výstupu.

Mohou být použity v systémech: Flash2

 • ISCO’s  CombiFlash, Companion, Retrieve, and OptiX systems
 • Analogix’s SimpliFlash, IntelliFlash
 • Biotage

 

Podrobnější informace o Supel Flash kartridžích.

VersaPak kartridže firmy SUPELCOFlash3

Supel Flash kartridže firmy SUPELCO obsahují ultraračistý silikagel nebo sorbenty s vázanou fází. Kartridže vykazují vysokou účinnost, symetrii píků, vysokou kapacitu, nezpůsobují rozklad komponent. Mohou být použity jednak ve VersaFlash® systémech firmy SUPELCO, tak i v dalších, jako jsou: Analogix, Biotage, Isco a další instrumenty. Použití jednotlivých typů kartridží v systémech různých výrobců je uvedeno níže.

 • VersaPak I kartridže

Tyto kartridže mají female luer lock fitingy a male slip luer fitingy na výstupu, což umožňuje přímé použití v ISCO Companion flash systému.

 • VersaPak A/B kartridže

Tyto kartridže jsou modifikovány tak, aby byly použitelné přímo pro Biotage a Analogix systémy. Na vstupu mají female luer lock fitingy a male slip luer fitingy na výstupu, což umožňuje přímé použití v Biotage a Analogix flash systémy.

 • FlashMaster kartridžeFlash4

Tyto kartridže jsou dodávány ve formě  předplněných SPE kolonek. Jsou kompatibilní se systémem Biotage FlashMaster. Flash kartridže VersPak (SUPELCO) mohou být
v  systému VersaFlash Station různě kombinovány, čímž se dosahuje různé účinnosti systému.

Podrobnější informace  týkající se VersaPak kartridží.

VersaFlash brožura Vám poskytne ucelené informace týkajícího se jednak kartridží, ale i celého systému.


Flash kolony firmy Microsolv TechnologiesFlash5


Firma Microsolv Technologies
dodává Flash kartridže kompatibilní s ISCO, Jones nebo Biotage Flash systémy.

 • Kartridže „nepodtékají“,  vykazují vysokou návratnost, materiál použitý pro plnění kolon je velmi kvalitní, kolony jsou finančně  zajímavé.Podrobnější informace o DynaFlash kartridžích.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.