MEPS

MEPS –  Micro Extraction by Packed Sorbent
 • MEPS je metoda založená na principu SPE v mikroměřítku (namísto mililitrů jsou aplikovány mikrolitry)
 • Odstranění interferencí z matrice nebo izolace a zakoncentrování analytů
 • Mini SPE kolonky jsou plněny sorbenty typu reverzní fáze, normální fáze, smíšeného módu i ionexy
 • Pracuje se s malými objemy vzorků (asi 10 μl)
 • Celý proces je většinou plně automatizován, je však možné využít i manuálního postupu.
 • MEPS může být použit pro úpravu vzorků před GC a HPLC analýzou
 • Výrazně snižuje spotřebu rozpouštědel, objem vzorku a šetří čas

MEPS se skládá ze 2 částí: MEPS3

1.   MEPS stříkačka (MEPS Syringe) – 100 a 250 μl
2.   Barel s jehlou (Barel Insert and Needle assembly – BIN) – samostatně
BIN obsahuje různé SPE fáze – C18, C8, Silica, C8/SCX, C2,….

MEPS1

 

 

 

Varianty použití metody MEPS:

 • V kombinaci s CTC autosamplerem (pro instalaci je vhodný „MEPS Online Kit“, který obsahuje potřebný hardware, software
  a příslušenství pro instalaci na stávající CTC autosampler; obsahuje více než 60 aplikací z různých oblastí)
 • V kombinaci s HTA autosamplerem  HT300 Plus
 • Manuální uspořádání


Více informací naleznete v prospektu MEPS – introduction, MEPS Syringes či MEPS BIN.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.