SPDE

SPDE – Solid Phase Dynamic ExtractionSPDE 1

Dynamická extrakce vzorků na pevné fázi.

Princip metody SPDE je obdobný jako SPME s tím rozdílem, že sorbent je nanesen na vnitřní povrch jehly plynotěsné stříkačky. SPDE technologie umožňuje dynamickou extrakci vzorků díky většímu množství extrakční fáze, větší ploše povrchu, možnosti proudění vzorku přes aktivní sorbent a tím dochází k výraznému  zkrácení doby extrakce. SPDE je používána při analýze potravin, environmentálních či forenzních aplikacích i v  dalších oblastech.

 • Vhodné pro analýzu plynných i kapalných vzorků.
 • Použitelná plynotěsná stříkačka o objemu 2.5 ml.
 • Široký výběr jehel s různými  typy fází a různými tloušťkami.
 • Průměrná životnost SPDE jehly je až 1500 nástřiků.

SPDE 2

 

 

 

 

 

Příklady jehel upravených pro SPDE:

 • SPDE Syringe needle, coated with PDMS, 50 μm, 56 mm
 • SPDE Syringe needle, coated with PDMS/AC, 50 μm, 56 mm,
  coated with PDMS+10% active charcoal
 • SPDE Syringe needle, coated with CT-5, 50 μm, 56 mm,
  coated with 5% Diphenyl / 95% Dimethylpolysiloxane, 50 μm.
 • SPDE Syringe needle, coated with Polyethylenglycol (Carbowax), 50 μm, 56 mm
 • SPDE Syringe needle, coated with CT-1701, 50 μm, 56 mm,
  coated with 14% Cyanopropyl / 86% Dimethylpolysiloxane
 • SPDE Syringe needle, coated with CT-225, 50 μm, 56 mm,
  coated with 25% Cyanopropyl / 25% Phenylpolysiloxane / 50% Methylpolysiloxane.
 • SPDE Syringe needle, coated with custom phase, 50 μm, 56 mm.

SPDE  lze provádět automaticky pomocí autosampleru CTC.  Automatizace zajišťuje jednak výrazně lepší reprodukovatelnost, ale má i další přednosti oproti manuálnímu zpracování.

Základní přednosti automatizovaného zpracování:SPDE CTC

 • Pro kondicionování SPDE jehel slouží modul vyhřívaný až na 350 °C a proplachovaný inertním plynem.
 • Plně automatizovaný proces v kombinaci se standardním CTC PAL systémem a GC se S/SL nebo PTV nástřikem. V době extrakce může probíhat GC analýza předcházejícího vzorku.
 • Úplná kontrola všech extrakčních parametrů (teplota vzorku, průtok vzorku  přes fázi, počet extrakčních „zdvihů“ uvnitř jehly).
 • Desorpce vyextrahovaných látek je prováděna tepelně přímo do nástřiku.
 • Ovládání z integrovaného kontrolního panelu či pomocí PC a SW Cycle Composer (lze integrovat do SW Chemstation a Xcalibur).

Podrobnější informace jsou  uvedeny v sekci INSTRUMENTACE nebo na web stránkách firmy Chromtech.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.