Imunoafinitní kolonky

 • jsou používány pro úpravu vzorků při stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2.
 • kity jsou dodávány v balení po 25 kusech s certifikátem kvality a návodem pro všechny běžné matrice.
 • dostupné ve dvou provedeních:
  – standardní skladovací doba 9 měsíců.
  – prodloužená skladovací doba 24 měsíců.

Více informací – standardní imunoafinitní kolonky AflaCLEAN select,
imunoafinitní kolonky AflaCLEAN s prodlouženou skladovatelností.

OtaCLEAN kolonkyimage002
 • jsou používány při stanovení Ochratoxinu A.
 • kity jsou dodávány v balení po 25 kusech s certifikátem kvality a návodem pro všechny běžné matrice.
 • skladovací doba 12 měsíců

Více informací imunoafinitní kolonky OtaCLEAN

 

Afla-OtaCLEAN kolonkyimage004
 • jsou používány při stanovení aflatoxinů B1, B2, G1, G2 a Ochratoxinu A.
 • kity jsou dodávány v balení po 25 kusech s certifikátem kvality a návodem pro všechny běžné matrice.
 • skladovací doba 12 měsíců.

Více informací imunoafinitní kolonky Afla-OtaCLEAN

DONeX kolonkyLCTech_DONEx

Tyto kolonky jsou určeny pro analýzu Deoxynivalenolu (vomitoxin), který se často objevuje v kontaminovaných cereálních matricích (kukuřice, ječmen, oves, pšenice, žito, obilná krmiva). Velmi dobré výsledky byly dosaženy také ve složitějších matricích (müsli, těstoviny, chleba).

 • kolonky jsou určeny pro koncentrační rozsah 50 ppb – 10 ppm
 • možnost zpracovat až 4 g vzorku
 • analýza HPLC UV, derivatizace FLD, LC-MS, GC-MS – nutná derivatizace

Podrobnější informace naleznete v brožuře DONeX Columns for DON Analysis.


Elisa Kity

AflaRead Elisa Kityimage006
 • jsou používány při stanovení aflatoxinu B1 zejména ve vzorcích potravin a v krmivech.
 • není potřeba provádět extrakci jako v případě využití klasických IAC.
 • kit obsahuje 96-ti  pozicové ELISA plato pro vzorky, přičemž lze použít postupně jednotlivé Elisa-Kitčásti pro stanovení pouze 8 vzorků.
 • pomocí Elisa kitu je možné analyzovat i eluáty z IAC.
 • pro všechny typy vzorků jsou aplikovány pouze 2 metody.
 • detekční limit 2-100 ppb. Skladovací doba 12 měsíců.

Více informací Elisa kity AflaREAD

 

OtaRead Elisa Kityimage009(1)
 • jsou používány při stanovení ochratoxinu A zejména ve vzorcích potravin a v krmivech.
 • není potřeba provádět extrakci jako v případě využití klasických IAC.
 • kit obsahuje 96-ti  pozicové ELISA plato pro vzorky, přičemž lze použít postupně jednotlivé části pro stanovení pouze 8 vzorků.
 • pomocí Elisa kitu je možné analyzovat i eluáty z IAC.
 • pro všechny typy vzorků jsou aplikovány pouze 2 metody.
 • detekční limit 0.6-20 ppb v závislosti na matrici.
 • skladovací doba 12 měsíce

Více informací Elisa kity OtaREAD

Analýza vitamínů
B7 (Biotin), B9 (Folic acid) a B12 (Cobalamin)LCTech-vitamins

– využití LCTech imunoafinitních kolonek  při čištění vzorků pro následné HPLC stanovení

Podrobnější informace získáte v přehledné brožurce.

Analýza Histaminu (využití LCTech produktů)LCTech-histamine

– HistaQUICK – rychlý test pro analýzu histaminu v rybím mase
– HistaREAD ELISA kit
– Postkolonová derivatizace pro biogenní aminy
– Využití přenosného LCTech fotometru

Podrobnější informace získáte v přehledné brožurce.

 

Analýza mykotoxinů (QuEChERS pro analýzu mykotoxinů)                                                                   
 • Analýza 16 mykotoxinů v jednom kroku: Kolony CrossTOX® od LCTech umožňují vysoce efektivní čistění vzorku
  pro stanovení všech regulovaných i předpokládaných mykotoxinů.
 • Vysoká čistota extraktů díky speciálním sorbentům pro vysokou vazbu v matrici, bez filtrace
 • Podstatně menší množství interního standardu díky speciálnímu afinitnímu mechanismu
 • Díky vysoké čistotě extraktů, méně čištění a snadnější údržba vašeho systému LC-MS / MS
 • Jediná kolonka pro širokou škálu matric

Zachytává:

 • Alfatoxin B1, B2, G1, G2
 • Ochratoxin
 • Zearalenon
 • Deoxynivalenol
 • Fumonisin B1, B2
 • T-2
 • HT-2
 • Nivalenol
 • 3-acetyl-DON
 • 15-acetyl-DON
 • DON-3-Glc
 • Sterigmatocystin

Kolony CrossTOX® jsou vhodné pro ruční i automatizované zpracování. Více informací zde.

LCTech-mycotoxins

– přehled produktů používaných při přípravě najdete v nové brožuře analýza mykotoxinů, kde naleznete i nejnovější produkty uvedené na trh.

 

 

 


Příslušenství pro analýzu
EluVac vakuum manifoldmanifoldimage011

Více  informací o tomto i dalších manifoldech naleznete v sekci Instrumentace/Příprava vzorků/SPE/Manuální SPE  zde, nebo v brožuře Vakuový manifold EluVac“.

Přenosný kufříkový fotometr
 • vhodný pro získání výsledků při vyhodnocování ELISA testů během několika sekund
 • flexibilita  pro několik aplikací – možnost použití pro AflaREAD nebo AlfaREAD fastELISA kitů,
 • OtaREAD nebo OtaREAD fastELISA kitů, ale i HistaREAD ELISA kitů
 • LCD display
 • standardně dodávaný filtr  450 nm, možnost výměny (rozsah vlnových délek je 400 – 700 nm)
 • možnost výměny držáku pro hranaté i kulaté kyvety včetně microwell proužkůFotometr
 • možnost odečítání absorbance nebo koncentrace
 • snadná manipulace – pouze 2 tlačítka
 • interface pro spojení s tiskárnou nebo PC
 • možnost použití s 12 V baterií
 • nízká cena

Specifikace a podrobnější informace naleznete  zde

 

UVE derivatizační zařízeníimage014
 • zařazuje se mezi chromatografickou kolonu a  fluorescenční detektor
 • umožňuje jednoduše a s vysokou citlivostí stanovovat Aflatoxiny pomocí fotochemické derivatizaceUVE-derivatizace
 • není tak nutno používat postkolonový reaktor, jak tomu bývá u klasických metod

Více informací UV-derivatizace

 

Zařízení pro úpravu vzorků pomocí IA kolonek AcceCLEANACEClean

Více informací  SPE AceeCLEAN.

Standardy Mykotoxinů
 • jsou dodávány individuální i směsné standardy.

 

RP-HPLC kolony  (C18)

firmy LCTech jsou doporučovány pro stanovení pro analýzu mykotoxinů 10522  HPLC-Column for Aflatoxin Analysis, Reversed Phase C18, 150 x 4.6 mm.RP-HPLC

10750  Guard Cartridge Holder
10523  Guard Cartridges for a.m. HPLC column (3 pcs)
Délka analýzy 7 minut.

Aplikace

Pro přehledné a souhrnné informace o pracovních postupech pro různé matrice a IAC nás kontaktujte na  e-mailové adrese.