SPE kolonky

SPE je účinná separační/koncentrační technika i metoda vhodná pro čištění extraktů.

Firma HPST s.r.o. dodává SPE kolonky a náplně od několika výrobců:

 

MN_LOGO_HRwww

 

Macherey-Nagel

 

 


AS-logo

Applied Separations

 

 


AT-Logo
Agilent Technologies

 


Supelco-Logo
Supelco

 

 

LCTech_LOGOw

 

LC-Tech

 

 

Možnosti využití techniky SPE, princip:

Princip zakoncentrování analytů spočívá v jejich účinné sorpci ze vzorku na pevném sorbentu; ostatní komponenty vzorku procházejí přes lože přímo do odpadu. Analyty jsou následně vymyty ze sorbentu vhodným rozpouštědlem, které pro ně má výrazné solvatační schopnosti.

Schéma procesu zakoncentrování:

   A                 B                  C                 D

image002

image004  Analyty

image003  Nečistoty

– Kondicionace
B – Dávkování vzorku
C – Promývání
D – Eluce