SPE kolonky

SPE je účinná obohacovací/koncentrační technika, ale i vhodná metoda pro čištění extraktů.

Firma LABICOM s.r.o. dodává SPE kolonky a kartridže od několika výrobců:

 

MN_LOGO_HRwww

 

Macherey-Nagel

 

 

 


AS-logo

Applied Separations

 

 

 Biotage_logo_www


Biotage

 

 


AT-Logo
Agilent Technologies (Varian)


Supelco-Logo
Supelco

 

 

LCTech_LOGOw

 

LC-Tech

 

 


Clover_logow

CLOVER

 

 

Ostatní :  J.T.Baker,…

 

Možnosti využití techniky SPE, princip :

1. Princip zakoncentrování analytů spočívá v jejich účinné sorpci ze vzorku na pevném
sorbentu; ostatní komponenty vzorku by měly být zachycovány co nejméně. Analyty jsou
následně  uvolněny ze sorbentu elucí vhodným rozpouštědlem, které má výrazné solvatační
schopnosti pro sledované analyty

2. Využití SPE techniky k čištění extraktů spočívá v odstranění nežádoucích komponent
z extraktu, či jiného vzorku zachycením na sorbentu. Cílem je minimalizace sorpce
stanovovaných analytů, které projdou přes kolonku a jsou jímány pro další zpracování
a konečnou analýzu

3. Pouze výjimečně je metoda SPE využívána pro transport analytů z místa odběru do
laboratoře, čímž bývá eliminována degradace analytů vzorku, kontaminace, či jiné
nežádoucí procesy.

Schéma procesu zakoncentrování – nejčastější použití SPE techniky

   A                 B                  C                 D

image002

image004  Analyty

image003  Nečistoty

– Kondicionace
B – Dávkování vzorku
C – Promývání
D – Eluce