Macherey-Nagel

Macherey-NagelMN_LOGO_HRwww

Macherey-Nagel nabízí dvě základní řady SPE kolonek CHROMABOND – silikagelové
a polymerní (polystyren-divinylbenzen).  Samostatnou skupinu SPE kolonek tvoří produkty pro speciální aplikace (analýzy léčiv, AOX, směsné kolonky, sušící kolonky, kolonky pro převedení analytů do jiného typu rozpouštědla). Základní přehled nabízených SPE produktů včetně cross-referencí najdete v odkazu Macherey-Nagel SPE přehled. Macherey-Nagel nabízí SPE produkty i ve formě kitů, jejichž přehled najdete v  odkazu Macherey-Nagel SPE kity. SPE kolonky jsou nabízeny v různorodém uspořádání, vybrané typy sorbentů jsou nabízeny ve skleněných SPE kolonkách.
Speciální řadou SPE kolonek je řada CHROMABOND HR-Xpert, kterou tvoří pět typů polymerních kolonek, styren-divinylbenzen:MN_SPE_www

 • Chromabond HR-X (hydrofobní PS/DVB kopolymer)
 • Chromabond HR-XC (silný katex)
 • Chromabond HR-XA (silný anex)
 • Chromabond HR-XCW (slabý katex)
 • Chromabond HR-XAW (slabý anex)

Jde o inovovaný sorbent tvořený kulovitými částicemi speciálně vhodný pro analýzy ve farmacii a analýzy biologických vzorků. Sorbent má optimalizovanou pórovitou strukturu s velkým specifickým povrchem.

Bližší informace najdete v katalogu CHROMABOND HR-Xpert  (1.75 MB) nebo v katalogu SPE (5.4 MB) na str. 10-17.

Další řady SPE produktů Macherey-Nagel:

 • směsi sorbentů Quechers pro zpracování vzorků při analýzách potravin – podrobnější informace najdete na str. 47 v katalogu SPE.
 • spotřební materiál pro flash chromatografii – podrobnější informace najdete na str. 57-65 v katalogu SPE.
 • CHROMABOND® HLB fáze je dostupná pro dvě velikosti částic sorbentu 60 and 30 µm a její použití je stabilní v plném rozmezí pH 1-14. Tato vyvážená směs hydrofilně-lipofilního kopolymerního adsorbentu N-vinylpyrrolidon-divinylbenzenu je speciálně určena pro zakoncentrování polárních analytů z polárních matric. Je také vhodný pro polární organické látky jako sulfonamidy, pesticidy, chloramphenicol, kontrastní látky na bázi jódu.  Možné provedení: SPE kolonky (30 mg – 1 g), kartridže (120 mg – 510 mg), 96-ti pozicové SPE destičky (10 mg -60 mg).

Vlastnosti:

 •  velikost pórů 65 Å
 • specifický povrch 750 m2/g
 • stabilní v plném rozmezí pH (pH1-14)
 • sférické částice 30 μm or 60 μm (standard)
 • pro široké spektrum polárních látek
 • zvýšená retence pro polární látky
 • vysoká kapacita sorbentu
 • vysoká smáčivost sorbentu
 • rezistentní k vysychání

 

Nabídka SPE kolonek od Macherey-Nagel je doprovázena bohatou aplikační podporou. Využití materiálu Macherey Nagel pro analýzy vzorků životního prostředí najdete v odkazu Macherey-Nagel SPE Applications.

V případě, že máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat na e-mailové adrese.