Supelco

SPE

Mezi běžné sorbenty firmy Supelco patří např. LC-18, LC-8, LC-4, LC-PH, LC-CN, LC-NH2, LC-DIOL, LC-SCX, LC-WCX, LC-SI, LC-Florisil, LC-Alumina N, LC-Alumina A, LC-Alumina B a další.
Sorbenty typu Discovery a ENVI jsou pro SUPELCO specifické.

Supelco produkuje také speciální velmi účinné Multi-layer sorbenty vhodné zejména pro analýzu pesticidů.

Sorbenty Discovery

1. Reverzní fáze

 • Discovery DSC-18 „endcapovaný“ sorbent, polymerně vázaný oktadecyl na silikagelu, 18% C
 • Discovery DSC-18Lt – monomerně vázaný C18, 11% C
 • Discovery DSC-8 – „endcapovaný“ monomerně vázaný C8, 9% C
 • Discovery DSC-Ph – monomerně vázaný fenyl, 7% C
 • Discovery DSC-CN – monomerně vázaný kyanopropyl, 7% C
 • Discovery DPA-6S – polyamidová pryskyřice využívaná pro sorpci polárních analytů

2. Normální fáze

 • Discovery DSC-Si – silikagel vhodný pro separace v modu normálních fází
 • Discovery DSC-Diol – polymerně vázaný 2,3-dihydroxypropoxypropyl, 7% C
 • Discovery CN – monoměrně vázaný kyanopropyl 7% C, endkapovaný
 • Discovery DSC-NH2 – polymerně vázaný aminopropyl

3. Iontově výměnné a směsné fáze

 • Discovery DSC-SAX – polymerně vázaný kvaternární amin (iontoměnič pro anionty)
 • Discovery DSC-WCX – polymerně vázaný karboxypropyl (iontoměnič pro kationty)
 • Discovery DSC-SCX – polymerně vázaná kyselina benzsulfonová (iontoměnič pro kationty)
 • Discovery DSC-MCAX – obsahuje oktyl (C8) a kyselinu benzensulfonovou (SCX)
Sorbenty Supelclean & Supelclean ENVI

1. Reverzní fáze

 • Supelclean ENVI-18 – „endcapovaný“ polymerně vázaný sorbent se 17% C
 • Supelclean LC-18 – monomerně vázaný C18, 10% C
 • Supelclean ENVI-18 & ENVI-8 DSK SPE Disc– do porézní membrány ze skelných vláken jsou včleněny částice silikagelu pokryté C18 a C8
 • Supelclean ENVI-8 – „endcapovaný“ sorbent se 14% C
 • Supelclean LC-8 – monomerně vázaný C8, 7% C
 • Supelclean LC-4 – butyldimetyl s velkými póry (500 Å)
 • Supelclean LC-Ph – monomerně vázaný fenyl, 5.5% C
 • Supelclean LC-CN -monomerně vázaný kyanopropyl, 7.5%
 • Supelclean Hisep – hydrofobní místa jsou stíněna hydrofilním povrchem, obdobná hydrofobicita jako C8
 • Supelclean Envi-Chrom P – styren/divinylbenzenový kopolymer
 • Supelclean ENVI-Carb a ENVI-Carb II – grafitizovaný neporézní uhlík s povrchem 120 m2/g a velikostí částic 100/400 mesh (ENVI-Carb II: 120/140 mesh)

2. Inotově výměnné a normální fáze

 • LC-SAX – kvaternární amin (ionex pro slabé anionty s pKa 10.1 – 10.9)
 • Supelclean LC-SCX – alifatická kyselina sulfonová (iontoměnič pro kationty)
 • Supelclean LC-WCX – karboxylová kyselina (iontoměnič pro kationty)
 • Supelclean LC-NH2 – monomerně vázaný aminopropyl 5%
 • Supelclean PSA – polymerně vázaný etylendiamin-N-propyl obsahující primární i sekundární aminy
 • Supelclean ENVI-Florisil – využitelný zejména při analýze pesticidů a PCB
 • Supelclean LC -Dual layer Florisil/Na2SO4 – skleněné kolonky s PTFE fritami obsahují Florisil (spodní vrstva) a Na2SO4 (horní vrstva), vhodné pro úpravu vzorku před analýzou C10-C40 metodou GC-FID (EN ISO 9377-2)
 • Supelclean Florisil – magnesium sislicate, mesh: 100/120
 • Supelclean LC-Alumina-A – pro kyseliny pH (~ 5)
 • Supelclean LC-Alumina-N – pro neutrální látky pH (~ 6.5)
 • Supelclean LC-Alumina-B – pro zásady pH (~ 8.5)
 • Supelclean LC-CN -monomerně vázaný kyanopropyl, 7.5%
 • Supelclean LC-Si –silikagel
 • Supelclean LC-Diol – monomerně vázaný 2,3-dihydroxypropoxypropyl, 7% C

3. Směsné sorbenty

 • Supelclean ENVI-Carb-II/SAX/PSA
 • Supelclean ENVI-SAX/PSA
 • Supelclean ENVI-Carb/LC-NH2
 • Supelclean ENVI-Carb/NH2/Silica

4. Speciální SPE produkty

 • HybridSPE™-PPT – spojují metodu srážení proteinu a SPE; selektivita se blíži SPE díky odstraňování fosfolipidů;  2-3kroková procedura; účinnost 100%; minimální nároky na vývoj metodiky; dostupné v různých velikostech
 • Supel™-Select HLB – umožňuje extrakci a vysokou výtěžnost u široké škály sloučenin z vodných vzorků, odolné vůči vysychání, vysoce reprodukovatelné výsledky
 • Empore® SPE – přináší snížení šířky SPE lože = snížení množství použitého SPE rozpouštědla
 • Multi-layer Supelclean SPE – speciálně pro analýzu pesticidů
 • SPE kolonky s několika vrstvami různých sorbentů byly speciálně vyvinuty pro čištění vzorku před analýzou reziduí pesticidů zejména v zemědělských produktech (ovoce, zelenina, maso, ryby, obilí,….)
SuplMIP SPE

SPE kolonky plněné MIP polymery (Molecularly Imprinted Polymers) jsou určeny pro selektivní extrakce určité sloučeniny nebo skupiny strukturně podobných sloučenin ze složitých matric. Poskytují vysokou selektivitu a nízké detekční limity.
MIP je vysoce zesítěná polymerní fáze s “dutinkami” stericky a chemicky komplementárními k molekule analytu. Je selektivní pouze k tomuto analytu nebo strukturně podobným analytům.

Přínos SupelMIP SPE:

 • vysoký stupeň přečištění vzorku
 • vysoká selektivita dosažená rychlou a jednoduchou úpravou vzorků
 • velmi nízké detekční limity
 • stabilní v širokém rozsahu pH (1 – 14) a teploty
 • vhodné pro LC/MS aplikace

V procesu čištění se uplatňují sterické i chemické vazby. Několikanásobné nekovalentní interakce (iontové vazby, vodíkové vazby a nepolární interakce) mezi MIP a funkčními skupinami analytu zajišťují velmi silnou retenci analytu a selektivita se zvyšuje úpravou podmínek promývání při zpracování vzorku.

Clenbuterol – v moči
β-agonisté a β-blokátory – v tkáních, moči a odpadních vodách
PAHy – v jedlém oleji
NNAL (4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol) – v moči
TSNAs (Tobacco specific Nitrosamines) – v moči a tabáku
Riboflavin (vitamín B2) – v mléce
Nitrosimidazoly – v mléce, vejcích a dalších potravinách

Více informací o SPE kolonkách získáte v přehledném Katalogu SPE Supelco, případně další informace jsou uvedeny na webových stránkách firmy SUPELCO.

 

Quechers (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe)

Výhody metody spočívají ve vysoké návratností i kapacitě, metoda poskytuje přesné výsledky, vyžaduje pouze jednoduché vybavení s minimální spotřebou rozpouštědla a výhodou je nízká cena. Podmínky pro multireziduální analýzu prováděnou pomocí Quechers kolonek včetně uvedení potřebných položek naleznete Katalogu SPE Supelco na straně 27.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.