Supelco

SPEimage011

Mezi běžné sorbenty firmy Supelco patří např. LC-18, LC-8, LC-4,
LC-PH, LC-CN, LC-NH2, LC-DIOL, LC-SCX, LC-WCX, LC-SI, LC-Florisil, LC-Alumina N, LC-Alumina A, LC-Alumina B a další.
Sorbenty typu Discovery a ENVI jsou pro SUPELCO specifické.

Supelco produkuje také speciální, velmi účinné Multi-layer sorbenty
vhodné zejména pro analýzu pesticidů.

Sorbenty Discovery
 • Discovery DSC-18 „endcapovaný“ sorbent, polymerně vázaný oktadecyl na silikagelu, 18% C
 • Discovery DSC-18Lt – monomerně vázaný C18, 11% C
 • Discovery DSC-8 – „endcapovaný“ monomerně vázaný C8, 9% C
 • Discovery DSC-Ph – monomerně vázaný fenyl, 7% C
 • Discovery DSC-CN – monomerně vázaný kyanopropyl, 7% C
 • Discovery DPA-6S – polyamidová pryskyřice využívaná pro sorpci polárních analytů
 • Discovery DSC-Si – silikagel vhodný pro separace v modu normálních fází
 • Discovery DSC-Diol – polymerně vázaný 2,3-dihydroxypropoxypropyl, 7% C
 • Discovery DSC-NH2 – polymerně vázaný aminopropyl
 • Discovery DSC-SAX – polymerně vázaný kvaternární amin (iontoměnič pro anionty)
 • Discovery DSC-WCX – polymerně vázaný karboxypropyl (iontoměnič pro kationty)
 • Discovery DSC-SCX – polymerně vázaná kyselina benzsulfonová (iontoměnič pro kationty)
 • Discovery DSC-MSAX – obsahuje oktyl (C8) a kyselinu benzensulfonovou (SCX)
 • Discovery Ag-Ion – stříbrné ionty pro frakcionaci cis/trans izomerů a ostatních FAMEs
Sorbenty Supelclean & Supelclean ENVI
 • Supelclean ENVI-18 – „endcapovaný“ polymerně vázaný sorbent se 17% C
 • Supelclean LC-18 – monomerně vázaný C18, 10% C
 • Supelclean ENVI-18 & ENVI-8 DSK SPE Disc– do porézní membrány ze skelných vláken jsou včleněny částice silikagelu pokryté C18 a C8
 • Supelclean ENVI-8 – „endcapovaný“ sorbent se 14% C
 • Supelclean LC- 8 – monomerně vázaný C8, 7% C
 • Supelclean ENVI-Florisil – využitelný zejména při analýze pesticidů a PCB
 • Supelclean ENVI-Carb – grafitizovaný neporézní uhlík s povrchem 100 m2/g a velikostí částic 120/400 mesh
 • Supelclean Envi-Chrom P – styren/divinylbenzenový kopolymer
 • Supelclean LC-4 – butyldimetyl s velkými póry (500 Å)
 • Supelclean Hisep – hydrofobní místa jsou stíněna hydrofilním povrchem, obdobná hydrofobicita jako C8
 • Supelclean LC -Ph – monomerně vázaný fenyl, 5.5% C
 • Supelclean LC -CN -monomerně vázaný kyanopropyl, 7.5%
 • Supelclean LC -Si –silikagel
 • Supelclean LC -Diol – monomerně vázaný 2,3-dihydroxypropoxypropyl, 7% C
 • Supelclean LC -NH2 – monomerně vázaný aminopropyl 5%
 • Supelclean LC -SAX – kvaternární amin (ionex pro slabé anionty s pKa 10.1 – 10.9)
 • Supelclean LC -WCX – karboxylová kyselina (iontoměnič pro kationty)
 • Supelclean LC -SCX – alifatická kyselina sulfonová (iontoměnič pro kationty)
 • Supelclean LC -PSA – polymerně vázaný etylendiamin-N-propyl obsahující primární i sekundární aminy
 • Supelclean LC -Dual layer Florisil/Na2SO4  – skleněné kolonky s PTFE fritami obsahují Florisil (spodní vrstva) a Na2SO4 (horní vrstva). Vhodné pro úpravu vzorku před analýzou C10-C40 metodou GC-FID (EN ISO 9377-2)
 • Supelclean LC –Alumina-A – pro kyseliny pH (~ 5)
 • Supelclean LC –Alumina-N – pro neutrální látky pH (~ 6.5)
 • Supelclean LC –Alumina-B – pro zásady pH (~ 8.5)
 • HybridSPE™-PPT–  spojují metodu srážení proteinu a SPE; selektivita se blíži SPE díky odstraňování fosfolipidů;  2-3 kroková procedura; účinnost 100%; minimální nároky na vývoj metodiky; dostupné v různých velikostech.
 • Supel™-Select HLB –  umožňují extrakce a vysoké výtěžnosti u široké škály sloučenin z vodných vzorků, odolné vůči vysychání, vysoce reprodukovatelné výsledky
 • Empore® SPE–   přináší snížení šíře SPE lože = snížení množství použitého SPE rozpouštědla
 • Multi-layer Supelclean SPE –  speciálně pro analýzu pesticidů
 • SPE kolonky s několika vrstvami různých sorbentů byly speciálně vyvinuty pro čištění vzorku před analýzou reziduí pesticidů zejména v zemědělských produktech (ovoce, zelenina, maso, ryby, obilí ap.)
 • Supelclean ENVI-Carb-II/SAX/PSA
 • Supelclean ENVI-SAX/PSA
 • Supelclean ENVI-Carb/LC-NH2
 • Supelclean ENVI-Carb/NH2/Silica
SuplMIP

SPE kolonky plněné MIP polymery (Molecular Imprinted Polymers) jsou určeny pro selektivní extrakce určité sloučeniny nebo skupiny strukturně podobných sloučenin ze složitých matric. Poskytují vysokou selektivitu a nízké detekční limity.
MIP je vysoce zesítěná polymerní fáze s “dutinkami” stericky a chemicky komplementárními k molekule analytu. Je selektivní pouze k tomuto analytu nebo strukturně podobným analytům.

Přínos SupelMIP SPE:

 • vysoký stupeň přečištění vzorku
 • vysoká selektivita dosažená rychlou a jednoduchou  úpravou vzorků
 • velmi nízké detekční limity
 • stabilní v širokém rozsahu pH (1-14) a teploty
 • vhodné pro LC-MS aplikace

V procesu čištění se uplatňují sterické i chemické vazby. Několikanásobné nekovalentní interakce (iontové vazby, vodíkové vazby a nepolární interakce) mezi MIP a funkčními skupinami analytu zajišťují velmi silnou retenci analytu a selektivita se zvyšuje úpravou podmínek promývání při zpracování vzorku.

Clenbuterol – selektivní extrakce clenbuterolu z biologických vzorků
Beta-agonists –  selektivní extrakce skupiny beta-agonistů z moči
Beta blockers – selektivní extrakce skupiny beta-blokátorů  z biologických vzorků
Full beta receptor – selektivní  extrakce beta-blokátorů a beta-agonistů
NNAL (4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol) – vysoce selektivní pro extrakci nitrosaminů specifických pro tabák
TSNAs – vysoce selektivní pro extrakci nitrosaminů specifických pro tabák (NNK, NNN, NAB, NAT)
Riboflavin (vitamín B2) – vysoce selektivní pro extrakci riboflavinu  z mléka a jiných vodných roztoků
Triazines –  vysoce selektivní pro skupinu triazinů a jejich metabolitů při extrakcích z vody, půdy a potravin

Více informací o SPE kolonkách získáte v přehledném katalogu, který naleznete v pravém sloupci této stránky, případně další informace jsou uvedeny na webových stránkách firmy SUPELCO.

 

Quechers (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe)

Výhody metody spočívají ve vysoké návratností i kapacitě, metoda poskytuje přesné výsledky, vyžaduje pouze jednoduché vybavení s minimální spotřebou rozpouštědla a výhodou je nízká cena. Podmínky pro multireziduální analýzu prováděnou pomocí Quechers kolonek včetně uvedení potřebných položek naleznete v prospektu.

Podrobné instrukce pro QuEChERS – Mini-Multiresiduální Methody pro Analýzu Pesticidů můžete získat zde.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.