Tenkovrstvá chromatografie

TLC Macherey-Nagel

Macherey-Nagel nabízí širokou řadu sorbentů a uspořádání pro TLC/HPTLC MN_LOGO_HRwwwvčetně aplikační podpory.

Tenkovrstvá chromatografie je planární separační technika založená na distribučním procesu, který je ovlivňován charakteristikou použitého sorbentu, rozpouštědla příp. směsi rozpouštědel a analytem.

Postup při TLC zahrnuje několik kroků:

  1. Aplikace vzorku pomocí skleněné kapiláry ve formě kapky nebo tenkého krátkého proužku. Aplikace ve formě proužku je vhodnější při instrumentální kvantifikaci. Při aplikaci velmi zředěných vzorků ve velkých objemech je vhodné využít koncentrační zónu, kterou tvoří chromatograficky neaktivní sorbent (kieselguhr). Vzorek je v této zóně seskupen na zažátek separační zóny, kde je chromatograficky aktivní sorbent. Další možností pro zakoncentrování vzorku je použití krátké před-eluce pomocí rozpouštědla, ve kterém mají všechny analyty vysokou hodnotu Rf.

 

MN_TLC1_www

  1. Vývoj chromatogramu (separace) se nejčastěji provádí v komoře a obvykle jako aplikace s jedním typem rozpouštědla/směsí rozpouštědel. Další možné kombinované techniky mohu vést ke zlepšení chromatografického výsledku:
    – Násobná technika s výměnou elučních rozpouštědel MN_TLC_www
    – Dvourozměrné uspořádání, kdy je druhá část eluce prováděna po otočení desky o 90°.
    Reprodukovatelných výsledků je možné dosáhnout jen pokud zajistíte, aby byla vývojová komora nasycena parami elučního rozpouštědla/rozpouštědel. Proto je vhodné vývojovou komoru vystlat chromatografickým papírem a zajistit, aby obsahovala dostatečné množství rozpouštědla.

 

  1. Kvalitativní vyhodnocení se vyjadřuje v hodnotě Rf (retenční faktor), jehož hodnoty se pohybují od 0 do 1 (optimálně od 0 do 0.8). Pro získání reprodukovatelných hodnot je nutné dodržet několik parametrů: Vývojová komora musí být nasycena parami rozpouštědla, složení směsi rozpouštědel je třeba přesně dodržovat, musí být zajištěna konstantní teplota.Kvantitativní hodnocení se provádí měřením velikosti plochy skvrny analytu nebo pomocí fotometrie přímo na vývojové desce.V několika málo případech je možné okem viditelné skvrny vyhodnocovat přímo, v ostatních případech se vizualizace provádí pomocí fluorescence pod UV lampou (254 nm). Pro vizualizaci je možné využít specifických reagentů ve formě spraye nebo lázně, které vybarví analyty do viditelných nebo fluoreskujících skvrn.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat zde.