TLC Macherey-Nagel

Macherey-Nagel nabízí  širokou řadu sorbentů a uspořádání pro TLC/HPTLC včetně aplikační podpory. Velikost částic a tloušťka MN_LOGO_HRwwwvrstvy je vyráběna v rozsazích pro uspořádání HPTLC, standardní TLC až po preparativní TLC.

Desky jsou nabízeny ve třech různých materiálech:

  • Skleněné (tloušťka 1.3 mm)
  • POLYGRAM (polyester, tloušťka 0.2 mm)
  • ALUGRAM (hliník, tloušťka 0.15 mm)

Desky jsou vyráběny v následujících rozměrech: 2,5 × 7,5 cm, 4 × 8 cm, 5 × 10 cm, 5 × 20 cm, 10 × 10 cm, 10 × 20 cm a 20 × 20 cm. Sorbenty jsou nabízeny v různých variacích jako jednodruhové nebo směsné, tloušťka vrstvy se pohybuje od 0,10 mm až do 1 mm a jsou dodávány bez nebo s fluorescenčním indikátorem. Podrobnější informace najdete v katalogu TLC Macherey-Nagel na str. 186 – 203 (1.7 MB).

Sorbenty je možné zakoupit také samostatně.
Chromatografické papíry jsou vyráběny v rozměrech 38 × 38 cm, 58 × 60 cm a 80 × 80 cm. V rozměru  56 × 58 cm je vyráběn chromatografický papír přečištěný organickými rozpouštědly. Podrobnější informace najdete v katalogu TLC Macherey-Nagel na str. 204 (1.7 MB).


MN_TLC2_wwwSpotřební materiál pro TLC lze zakoupit i ve formě setů:

  • TLC micro-set A pro začátečníky pro analýzy lipofilních barviv, antrachinonových barviv, potravinových barviv, separace barviv pro psaní
  • TLC micro-set M (set nutný pro separace pomocí kitů F1 – F3)
  • TLC micro-set F1 (chemikálie pro separace aminokyselin, těžkých kovů)
  • TLC micro-set F2 (chemikálie pro separace jedlých tuků, separace tuků a cholesterolu ve vzorcích krve)
  • TLC micro-set F1 (chemikálie pro separace analgetik nebo léčiv)
  • TLC wine set pro analýzy organických kyselin ve víně

Podrobnější informace najdete v katalogu TLC Macherey-Nagel na str. 205-207 (1.7 MB).
Reagencie pro postchromatografickou vizualizaci v TLC jsou dodávány ve formě spraye nebo lázně. Bližší informace najdete v katalogu TLC Macherey-Nagel na str. 208.

ZDE je odkaz na aplikační databázi Macherey Nagel.

Novinka 2020:
Vylepšené skleněné TLC desky od MACHEREY-NAGEL.
Více naleznete v našem letáku ZDE!

 

 

V případě, že máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat na naší e-mailové adrese.