Remdesivir, chlorochin, …, referenční materiály – COVID-19

V současné době neexistuje žádná ověřená terapie pro COVID-19, byla však zahájena řada studií zkoumajících účinnost různých léčivých látek v terapii nového onemocněni. Jak uvádí SÚKL na svých stránkách, v popředí zájmu jsou nyní zejména čtyři možnosti léčby. Jedná se o remdesivir, chlorochin nebo hydroxychlorochin, lopinavir/ritonavir a lopinavir/ritonavir v kombinaci s interferonem beta.

Pokud sháníte referenční materiály pro výzkum COVID-19 obraťte se na nás.

V přiloženým letáku naleznete standardy nabízené společnosti CHIRON.