Agilent webinar: New Sample Prep Solutions for your Workflow on PFAS Analysis (na vyžádání)

19. 7. 2022 - 19. 7. 2022
on-line

Company Banner

Datum: na vyžádání
Čas: 11.00 CEST

Registrace: New Sample Prep Solutions for your Workflow on PFAS Analysis (on24.com)

V posledních 10 letech zájem o analýzy perfluorováných sloučenin (PFAS) v různých matricích velmi vzrostl, souvisí to jednak s toxicitou těchto látek a také jejich enviromentální perzistenci. Během webináře Vám odbornici Agilent představí současné regulační metody tykající se PFAS. Navíc v rámci webináře budou popsány kroky pracovního postupu pro analýzy PFAS se zdůrazněním na požadovaný spotřební materiál včetně přípravy vzorku.

Na webináři se dozvíte:

  • Jaké jsou aktuální předpisy tykající se PFAS ve vodě, půdě a potravinových matricích
  • Jaké výzvy přináší analýza perfluorováných sloučenin
  • Jaký spotřební materiál poskytuje Agilent pro vývoj kompletního pracovního postupu
Julian de la Mata
Julian de la Mata
Sample Prep Business Coordinator and Technical Specialist
Agilent

Julian de la Mata is the Agilent Sample Prep Business Coordinator and Consumables Technical Support Specialist. He has a bachelor’s degree on Biochemistry by University of Madrid and he has been 34 years in HP-Agilent at several jobs, always dealing with Chromatography and Sample Preparation Techniques.

He started in Chromatography in 1988, and after 20 years in sales he became EMEA Consumables Technical Support where he has been the last 14 years. During the last 6 years he has got specialized on Sample Prep for the Analytical Lab.

« Zpět na výpis událostí